Prisliste1

Prisliste for privatkunder i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. Gjelder fra 1. mars 2017.

BETALING

 • SpareBank 1 kort - VISA

  Årsavgift med legitimasjon (Utstedes etter spesielle vilkår).

  350,-

  Årsavgift - uten legitimasjon

  250,-

  Uttak i SpareBank 1 minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker

  10,-

  Varekjøp i Norge

  2,50,-

  Varekjøp i utlandet (VISA)

  3,50,-

  VISA kontantuttak i minibank/vekslingskontor utland

  35,- + 0,5 % av uttak

  SpareBank 1 kort - Electron

  Årsavgift med legitimasjon (Utstedes etter spesielle vilkår).

  225,-

  Årsavgift med tilgang til netthandel

  275,-

  Årsavgift uten legitimasjon

  175,-

  Uttak i SpareBank 1 minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker

  10,-

  Varekjøp i Norge

  2,50,-

  Varekjøp i utlandet (VISA)

  3,50,-

  VISA kontantuttak i minibank/vekslingskontor i utlandet

  35,- + 0,5 % av uttak

  SpareBank 1 Bankkort for barn

  Årsavgift

  0,-

  Uttak i SpareBank 1 minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker

  0,-

  Varekjøp i Norge

  0,-

  Varekjøp i utlandet (VISA)

  0,-

  VISA kontantuttak i minibank/vekslingskontor utland

  0,-

  SpareBank 1 Gold (VISA og MasterCard)

  Årspris

  0,-

  Tilleggskort

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Varekjøp

  0,-

  Kontantuttak i minibank i Norge og utlandet

  35,-+ 1 % av beløpet

  Valutapåslag

  1,75 %

  Nominell rente på kreditt per måned

  1,80 %

  Effektiv rente er 25,37 % basert på et eksempel på kr 15 000 nedbetalt over 12 måneder. Samlet kredittbeløp er på kr 16 465,81.

  Overtrekksgebyr

  125,-

  Kopi av faktura

  25,-

  Overføring fra kredittkort til konto

  1% av beløpet, minimum 25,-

  Fakturagebyr

  35,-

  Minimumsbetaling

  2,5 %, minimum 250,-

  Purregebyr

  67,-

  VISA gavekort

  Pris for kortet

  40,-

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel på SMS

  3,-

  Erstatningskort hvis defekt

  0,-

  Erstatningskort hvis mistet/stjålet

  65,-

  Valutapåslag

  2 %

  Andre kostnader ved kort

  Kurspåslag ved bruk i utlandet

  1,75 %

  Utstedelse av nytt kort utenfor vanlig fornyelse

  150,-

 • Etablering av BankID

  0,-

  Kodebrikke for engangskode

  0,-

  Ny kodebrikke dersom mistet

  100,-

  Engangskode for mobil (medfører en beskjeden mengde datatrafikk fra mobiloperatør)

  0,-

  BankID på mobil. (Noen mobiloperatører tar seg betalt for tjenesten. Sjekk med din mobiloperatør).

  0,-

 • Årsgebyr

  100,-

  Betaling av regning med KID

  2,50,-

  Betaling av regning med melding

  3,50,-

  Betaling med oblatkvittering

  30,-

  eFaktura

  1,-

  Overføring mellom egne kontoer

  0,-

  Overføre fra kredittkort til konto

  1 % av beløpet, min kr 25

  Hente PIN til kort første gang

  0,-

  Hente PIN til kort, deretter

  10,-

  Søk i arkiv

  0,-

  Tilsendt oblatkvittering

  30,-

  Retur grunnet feil utfylling, manglende dekning. (Dekker kun bankens utgifter fra Nets).

  100,-

  SMS-tjenester, per mottatt melding

  3,-

 • Årsgebyr

  100,-

  Betaling av regning med KID

  2,50,-

  Betaling av regning med melding

  3,50,-

  Betaling med oblatkvittering

  30,-

  eFaktura

  1,-

  Overføring mellom egne kontoer

  0,-

  Overføre fra kredittkort til konto

  1 % av beløpet, min kr 25

  Hente PIN til kort første gang

  0,-

  Hente PIN til kort, deretter

  10,-

  Søk i arkiv

  0,-

  Tilsendt oblatkvittering

  30,-

  Retur grunnet feil utfylling, manglende dekning. (Dekker kun bankens utgifter fra Nets).

  100,-

 • Betaling til utlandet i nettbank

  60,-

  Betaling til utlandet i bankkontor

  350,-

  Hasteoverføring nettbank/bankkontor

  500,-

  Purring/reklamasjon/endring av oppdrag

  500,-

  Kansellering av oppdrag

  500,-

  Bekreftelse på fax eller e-post

  150,-

  Tillegg når beløp går uavkortet til mottaker

  200,-

  Tillegg ved ufullstendige eller feil opplysninger

  150,-

  Tillegg når oppdragsgiver ønsker å betale omkostninger i Norge og utland

  Min kr 200,-

  Innkommende betaling fra utlandet, EURO

  20,-

  Innkommende betaling fra utlandet, annen valuta

  65,-

 • Per belastning

  2,-

  Stoppe eller sperre betaling via Telebank/nettbank

  4,-

  Retur grunnet manglende dekning eller manglende dekning. (Dekker kun bankens utgifter til Nets).

  100,-

 • Betaling av giro, ekskl. porto

  15,-

  Betaling av konto uten mottakers kontonummer

  100,-

  Tilsendt oblatkvittering

  30,-

  Kvitteringsliste

  20,-

  Retur grunnet feil utfylling eller manglende dekning. (Dekker bankens utgifter til Nets).

  100,-

 • Bankremisse

  50,-

  Bankremisse med gaveomslag

  100,-

 • Konto opprettet i nettbank

  500,-

  Konto opprettet i bankkontor

  1000,-

 • Salg til/kjøp fra kunde under 200 kroner

  0,-

  Salg til/kjøp fra kunde over 200 kroner

  50,-

  Salg til/kjøp fra andre enn egne kunder

  200,-

  Kjøp i minibank, egne kunder

  25,-

  Kjøp i minibank, ikke kunde hos oss

  150,-

  Salg av valutasjekk

  250,-

  Kjøp av valutasjekk i Norske kroner trukket på norsk bank, kun egne kunder

  100,-

 • Overføring uten melding til mottaker eller avsender

  0,-

  Overføring med melding til mottaker eller avsender

  15,-

  Overføring med melding til både mottaker og avsender

  30,-

 • Giro levert i bank eller sendt bank pr post

  55,-

  Overføring mellom egne kontoer

  50,-

  Oblatkvittering

  30,-

  Betaling/belastning av giro uten mottakers kontonummer

  100,-

  Retur grunnet feil utfylling / Manglende dekning

  100,-

 • Kopi av bilag per bilag

  100,-

  Kopi av kontoutskrift, per måned

  100,-

  Kopi av årsoppgave

  100,-

  Bekreftelse av betaling på fax

  150,-

  Kontantuttak fra annen SpareBank 1 konto

  0,-

  Kontaktuttak fra andre banker enn SpareBank 1

  200,-

  Heving av utbetalingsanvisning

  75,-

  Heving av utbetalingsanvisning der beløpet settes på konto i SpareBank 1

  0,-

  Bruk av BankAxess per betaling

  3,50,-

 • Beløp t.o.m kr 1000,-

  5,-

  Beløp t.o.m kr 10.000,-

  10,-

  Beløp t.o.m kr 100.000,-

  25,-

  Beløp t.o.m kr 500.000,-

  50,-

LÅN

 • Lån opp til 70 % av verdi på bolig

  fra 2,45 % nom, 2,54 % eff

  Lån opp til 75 % av verdi på bolig

  fra 2,55 % nom, 2,64 % eff.

  Lån opp til 85 % av verdi på bolig

  fra 3,05 % nom, 3,14 % eff.

  Fastrente

  3 års bindingstid

  2,40 % nom, 2,49 % eff.

  5 års bindingstid

  2,60 % nom, 2,69 % eff.

  10 års bindingstid

  3,10 % nom, 3,20 % eff.

  Tilbakebetalingstid opp til 25 år. Rente vil variere ut fra helhetsvurdering av lånebeløp, betalingsevne og sikkerhet. Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill med nedbetalingstid over 25 år.

 • Lån opp til 60 % av verdi på fritidsbolig

  fra 2,75 % nom, 2,84 % eff.

  Lån opp til 80 % av verdi på fritidsbolig

  fra 3,45 % nom, 3,54 % eff.

  Fastrente

  3 års bindingstid

  2,25 % nom, 2,32 % eff.

  5 års bindingstid

  2,90 % nom, 2,99 % eff.

  10 års bindingstid

  3,40 % nom, 3,49 % eff.

  Tilbakebetalingstid opp til 25 år. Rente vil variere ut fra helhetsvurdering av lånebeløp, betalingsevne og sikkerhet. Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill med nedbetalingstid over 25 år.

 • Lån opp til 85 % av verdi på bolig

  fra 2,30 % nom, 2,39 % eff.

  Lån opp til 85 % av verdi på bolig, for LO-medlemmer

  fra 2,10 % nom, 2,19 % eff.

  Tilbakebetalingstid opp til 25 år. Rente vil variere ut fra helhetsvurdering av lånebeløp, betalingsevne og sikkerhet. Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill med nedbetalingstid over 25 år.

 • Låneramme med pant i bolig

  Lån opp til 70 % av verdi på bolig

  fra 2,70 % nom, 2,79 % eff.

  Lån opp til 60 % av verdi på bolig

  fra 2,60 % nom, 2,69 % eff.

  Rente vil variere ut fra helhetsvurdering av lånebeløp, betalingsevne og sikkerhet
  Effektiv rente beregnet ut fra lån på 2 mill med nedbetalingstid over 25 år som om ramme er benyttet 100%.

 • Rentesats

  fra 16,95 % nom, 28,14 % eff.

  Lån opp til kr. 20.000,- Rente vil variere ut fra helhetsvurdering av betalingsevne. Krav om godkjenning av kausjonist og sikkerhet. Effektiv rente beregnet ut fra 100% utnyttelse av kreditt.

 • Nominell rente

  fra 6,00 % nom.

  Effektiv rente med byggelånsramme på 2 mill. ved 50 % utnyttelse:

  9,13 %

  Effektiv rente med byggelånsramme på 2 mill. ved 100 % utnyttelse.

  7,57 %

  Låneramme til oppføring av bolig/fritidsbolig. Blir gjort om til nedbetalingslån ved ferdigstilling av bolig/fritidsbolig. Rente vil variere ut fra helhetsvurdering av betalingsevne og sikkerhet.

 • Kostnader knyttet til boliglån/flexilån

  Etableringskostnad

  0,10 % av lånebeløp (min 2000,-)

  Termingebyr

  50,-

  Kontoholdsgebyr for flexilån

  50,- per måned

  Økt løpetid

  Kr 600,- uten kausjonist.
  Kr 700,- med kausjonist.

  Pantefrafall

  1000,-

  Avdragsfrihet

  Kr 600,- uten kausjonist.
  Kr 700,- med kausjonist.

  Ny fastrenteavtale

  1000,-

  Nedkvitteringer

  500,-

  Rabatt ved bruk av lånesøknad på nett

  500,-

  Prioritetsvikelser

  1000,-

  Depotgebyr

  600,-

  Endring låneavtale med kausjonist

  700,-

  Endring låneavtale

  600,-

  Endring sikkerhet

  1000,-

  Byggelån

  Etableringskostnad

  0,10 % (min 5000,-)

  Provisjon beregnet av ramme

  0,333 % per kvartal

INNSKUDD

 • Brukskonto

  0,00 %

  Grepa brukskonto

  0,00 %

  Grepa brukskonto (med månedspris 25,-)

  0,00 %

  13t18 brukskonto

  0,00 %

  18t30 brukskonto

  0,00 %

  LOfavør brukskonto

  0,00 %

 • BSU

  3,35 %

  BSU 34 +

  1,15 %

  LO favør BSU (LO-medlemmer under 34 år)

  3,60 %

 • Spareklubb (0-18 år)

  1,00 %

  IPA

  0,95 %

  LO Favør foreningskonto

  0,00 %

  LO Favør Sparekonto

  0,95 %

  Plasseringskonto

  0-50.000 kroner

  0,30 %

  50.000 - 500.000 kroner

  0,45 %

  500.000 - 1 mill. kroner

  0,55 %

  Over 1 mill. kroner

  0,95 %

  Plasseringskonto +

  1 mill. - 2 mill. kroner

  1,40 %

  2 mill. - 5 mill. kroner

  1,45 %

  Over 5 millioner kroner

  1,50 %

 • Depositumskonto

  0,10 %

  Honnørkonto (Utgått produkt)

  0 - 50.000 kroner

  0,00 %

  50.000 - 500.000 kroner

  0,30 %

  500.000 - 1 mill. kroner

  0,55 %

  Over 1 mill. kroner

  0,95 %

VERDIPAPIRER

 • Fondsoversikt og priser

  Unit link, Fondskonto, Pensjonskonto og Livrente

  Tegningskostnad

  fra 0 % - 4,0 %

  Innløsningskostnad

  0,-

  Årlig forvaltning

  fra 0,4 % - 2,0 %

  Administrasjonskostnad

  Opp til 0,8 %

 • Omsetning av verdipapirer via SpareBank 1 Markets

  Kurtasje

  Aksjetjenester i nettbank/mobil/nettbrett

  Kurtasje standard, per transaksjon

  0,05 % minimum 95 kroner

  Standard løsning med 15 minutters forsinkelse

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde (privat)

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredyde 5 nivåer (privat)

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredyde 5 nivåer (proff)

  370,-

  Market Monitor uten ordredybde (privat)

  210,-

  Market Monitor med ordredybde (privat)

  320,-

  Market Monitor med ordredybde (proff)

  545,-

  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, kundens SpareBank 1 bank som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30 % - 50 % av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned. Alle priser er pr måned og inkluderer børsavgifter til Oslo Børs og 25% mva.

 • VPS-tjenester

  Opprettelse av VPS-konto

  0,-

  Endring av kontoopplysninger

  0,-

  Årsoppgave/beholdningsoversikt

  0,-

  Realisasjonsoppgave fond

  0,-

  Endringsmelding til investor

  0,-

  Overføring mellom egne VPS-kontoer i SpareBank 1 Hallingdal Valdres

  0,-

  Overføring til annen kontoeier/annen bank (per verdipapir)

  100,-

  Flytting av beholdning (per verdipapir)

  100,-

  Etablering/endring av rettighet/pant

  200,-

  Etablering av handels- og spørrefullmakt, per megler

  0,-

  Frigivelse av enkeltposter fra VPS-konto, per frigivelse

  100,-

  Årsgebyr VPS-konto, beregnes av markedsverdi per 31.12

  Beholdning inntil 100.000 kroner

  0,-

  Beholdning fra 100.000 kroner

  200,-

  Vi tar forbehold om prisendringer samt eventuelt tillegg av mva. Prisendringene vil bli meddelt på bankens hjemmeside.