Bli kunde med D-nummer

Vi i banken trenger noen ekstra opplysninger av deg som har D-nummer for å holde oss til lovverket rundt hvitvasking av penger og terrorfinansiering. Opplysningene blir selvfølgelig behandlet konfidensielt og i tråd med personopplysningsloven.