Bli kunde / Become customer

Vi vil kontakte deg på SMS når du skal komme inn og signere avtalene. 

We will contact you by SMS when the documents are ready to be signed.


Velg språk / Choose language

  • Denne lenken er for sesongarbeidere. Med sesongarbeider menes at du skal bo og jobbe i Norge for en periode på ni måneder eller mindre. Dersom du har D-nummer og ikke er sesongarbeider - vennligst ta kontakt for å opprette ditt kundeforhold.

  • The link below is for seasonal workers. A seasonal worker intends to live and work in Norway for a period of nine months or less. If you are not a seasonal worker, but have a D-number and wish to become a customer, please contact us for further information.