Bli kunde med D-nummer / Customer with D-number

Er du utenlandsk statsborger over 18 år og ønsker å bli kunde? Her ser du hvordan du går fram.

Foreign citizen over 18 years of age? This is what to do if you want to become a customer.


Slik går du fram


English

Derfor må du svare på så mange spørsmål

Det kan virke tungvint å måtte svare på så mange spørsmål bare for å åpne en konto. Bakgrunnen for det er at både norske og utenlandske myndigheter har pålagt bankene å hjelpe til å avdekke eventuell terrorfinansiering, hvitvasking av penger og svart arbeid på tvers av landegrenser. Vi håper derfor du har forståelse for dette, så skal vi gjøre det vi kan for å få åpnet kontoen din så raskt som mulig.

Why so many questions?

It may seem unnecessary to answer all these questions just to open an account. The reason is because norwegian and international authorities have imposed the banks to help prevent finance of terror, moneylaundering and illicit work across borders. We hope for your understanding, and promise to do whatever we can to open your account as soon as possible.