• Vi trenger denne informasjonen for å kunne regne ut riktig pris og vilkår for deg. Dette varierer fra person til person. Det er også lovfestet i forsikringsvirksomhetsloven og forsikringsavtaleloven. 

    Her kan du lese om hvordan du leverer helseerklæring.