• Det avklares i første samtale hvor tett oppfølging som ønskes av deg.