• 1. Dokumenter skaden

    2. Kontakt oss
    Meld inn skaden.
     

    3. Hva skjer etterpå?
    Har du all nødvendig dokumentasjon tilgjengelig når du kontakter oss, blir vi som oftest enige ganske raskt.

     

    Greit å tenke på

    Nettbrett og mobil kan ofte repareres og det koster mindre enn å kjøpe ny, som for eksempel å bytte glass.