Christian Haatuft
Eiendomsmegler MNEF
32 08 73 60 / 997 21 192