Gjermund Svendsen-Rosendal
Daglig leder
Tlf. 909 92 290