Hvorfor er renten til varmepumpen høyere enn boliglånsrenten når sikkerheten er knyttet til boligen?

Boliglånet er det som blir betalt inn først dersom du skulle få betalingsproblemer og boligen må selges. Varmepumpelånet kommer lengre ned på prioriteringslisten, og sjansen er dermed større for at vi ikke får tilbake det vi har lånt ut. Denne ekstra risikoen gjør at varmepumpelånet koster litt mer enn et vanlig boliglån.