Kan Grønt lån kombineres med Miljølån?

Ja. Det lar seg fint gjøre å kombinere Grønt lån med Miljølån.