Kan jeg bruke Miljølån til å kjøpe varmepumpe?

Med unntak av luft-til-luft varmepumper kan du få Miljølån til de fleste typer varmepumper. Vi følger samme retningslinjer som Enova. Får du støtte av Enova, kan du også få Miljølån. Se Enova sine hjemmesider for mer informasjon, eller gå til Miljølån på våre nettsider.