• Når du skal bytte bolig er det viktig at du er trygg på at du etter boligbyttet har et lån du kan leve med. For å få mellomfinansiering må du i tillegg være sikker på at du får solgt dagens bolig for mer enn den er belånt med, eller kunne tilby annen sikkerhet eller egenkapital.

    I dagens marked bør man kunne tåle et verdifall på minst 15 % i forhold til oppdatert verdivurdering for å være på den sikre siden.