Kan jeg benytte lånet til å betale for installasjon av anlegget?

Nei, det er kun innkjøp av varmepumpe og tilhørende utstyr som dekkes av dette lånet. Det er fordi installasjonen av anlegget ikke har noen verdi dersom lånet ikke blir betalt og varmepumpen må selges for å dekke kostnadene.