Bil, båt og andre kjøretøy

Hva har skjedd? Klikk på den type hendelse du har vært utsatt for. Du vil bli bedt om å logge inn og kan raskt og enkelt melde inn skaden.

Kollisjon

Har du skadet kjøretøyet ditt i forbindelse med kollisjon?

Tyveri og innbrudd

Har du blitt utsatt for tyveri eller innbrudd i bilen?

Personskade

Har du blitt skadet i forbindelse med kollisjon?

Behov for veihjelp?

Trenger du veihjelp kan du ringe oss på 02300 og taste 1.

Glasskade?

Har du fått skade på frontruta kan du ringe oss på 02300.

Bil, ikon

Andre hendelser

Her kan du melde fra om andre typer hendelser.Hva lurer andre på?