Reise

Hva har skjedd? Klikk på den type hendelse du har vært utsatt for. Du vil bli bedt om å logge inn og kan raskt og enkelt melde inn skaden.

Sykdom eller ulykke på reise

Har du blitt syk eller vært utsatt for ulykke på reise?

Forsinket bagasje

Er bagasjen din forsinket mer enn fire timer?

Ikon, kort med kr og pil ut

Avbestilling

Må du avbestille en kommende reise?

Behov for hjemreise

Har du behov for å komme deg raskt hjem?

Skade på eiendeler

Har du vært uheldig på reise?

Andre hendelser

Her kan du melde fra om andre typer hendelser.Trenger du rask hjelp på reise?

Ved akutt sykdom, alvorlige ulykker eller behov for hjemreise når du er i utlandet kan du ringe alarmsentralen SOS International på telefon +47 22 96 50 45. De samarbeider med godkjente leger og sykehus over hele verden, og kan hjelpe deg der du er.


Hva lurer andre på?