Miljølån

Låner du til hus eller hytte hos oss gir vi deg uslåelige lånevilkår til energibesparende tiltak. 

Rente som gjør det mer lønnsomt å ta ansvar for klimautfordringene.
Bidrar til at du får lavere energikostnader.
Kan bidra til økt verdistigning på eiendommen din.


Hva er miljølån?

Miljølån gir svært gunstig rente på energibesparende tiltak enten du skal bygge nytt, pusse opp eller bare bytte til energikilder med mindre belastning på miljøet. Vårt håp er at flere vil velge mer energieffektive løsninger dersom det blir mer lønnsomt økonomisk.

Miljølånet blir skilt ut som et eget lån ved siden av tradisjonelt boliglån, og gjelder utgifter som du kan dokumentere er knyttet til valg av energibesparende løsninger. 


Renter og vilkår

0,00 % *
 • * 0,00 % rente første år inntil 250.000 kroner
 • Maksrente 1,50 %
 • Ingen etableringskostnader

Miljølån er et tilbud til deg som har lån til bolig eller fritidsbolig hos oss i SpareBank 1 Hallingdal Valdres, eller flytter lånet ditt fra en annen bank til oss.

Renteberegning:

Du kan låne inntil 250.000 kroner til 0,00 % rente første år. Det er ingen etableringskostnader og ingen termingebyr. Renten stiger deretter suksessivt med 0,5 % hvert år opp mot rentetaket på 1,50 %. Avdragene belastes til en hver tid det lånet som har lavest rente. 

Utføre energibesparende tiltak

 • Energibesparende tiltak som kvalifiserer til miljølån: Lån inntil kr 250.000
 • 0 % rente første år
 • Etter ett år økes renten med 0,5% hver år, opp til maks 1,5%
 • 0 kr i gebyr
 • Fleksibel nedbetalingstid
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer (ikke eldre enn 12 måneder)
 • Autorisert installatør eller energirådgiver må bekrefte at kostnadene er knyttet til tiltaket
 • Se liste over kvalifiserte tiltak nedenfor

Oppgradering av energiklasse på eksisterende bolig:

Oppgradering til TEK-10 standard: Lån inntil kr 250.000

 • En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson
 • 0 % rente første år
 • Etter ett år økes renten med 0,5% hver år, opp til maks 1,5%
 • 0 kr i gebyr
 • Fleksibel nedbetalingstid
 • Tiltak må dokumenteres med kvitteringer (ikke eldre enn 12 måneder)
 • Autorisert installatør eller energirådgiver må bekrefte at kostnadene er knyttet til tiltaket

 

Oppgradering til lavenergistandard: Lån inntil kr 500.000

 • En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson
 • 0 % rente første år opp til 250.000 kroner
 • Etter ett år økes renten med 0,5 %-poen hvert år, opp til maks 1,5%-poeng
 • 1,5% fast rente på beløp mellom 250.000 kroner og 500.000 kroner
 • 0 kroner i gebyr
 • Fleksibel nedbetalingstid

Oppgradering til Passivhus: Lån inntil kr 1.000.000

 • En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson
 • 0 % rente første år opp til 250.000 kroner
 • Etter ett år økes renten med 0,5 % hvert år, opp til maks 1,5%
 • 1,5% fast rente på beløp mellom 250.000 kroner og 1.000.000 kroner
 • 0 kroner i gebyr
 • Fleksibel nedbetalingstid

Bygge ny bolig eller fritidsbolig:

Lavenergihus: Lån inntil kr 500.000

Passivhusstandard: Lån inntil kr 1.000.000

 • En energiplan for byggingen må legges fram av godkjent energirådgiver eller lignende fagperson
 • 0 % rente første år opp til 250.000 kroner
 • Etter ett år økes renten med 0,5 % hvert år, opp til maks 1,5%
 • 1,5% fast rente på beløp mellom 250.000 kroner og 1.000.000 kroner
 • 0 kroner i gebyr
 • Fleksibel nedbetalingstid

Byggelån:

I byggeperioden får de som oppgraderer energiklasse på eksisterende bygg til TEK-10 eller høyere, eller bygger nytt med miljøklasse lavenergi eller bedre 1,00 % rabatt på byggelånet sitt. Når boligen er ferdigstilt gjøres kostnadene i forbindelse med miljøtiltakene om til miljølån innenfor beløpsgrensene som gjelder for tiltaket.

Energibesparende tiltak som kvalifiserer for miljølån:

 • Bruk av energirådgiver
 • Luft-vann varmepumpe
 • Væske-vann varmepumpe
 • Avtrekksvarmepumpe
 • Fjerning av oljekjel og tank
 • Fjerning av oljekamin og tank
 • Biokjel
 • Bio-ovn med vannkappe
 • Solfanger
 • Varmestyringssystem
 • Varmegjennvinning av gråvann  
 • El-produksjon (solcelle og vindkraft)
 • Balansert ventilasjon
 • Vannbåren varme

Hva koster det egentlig?

Energibesparende tiltak

Med nedbetaling over 3 år vil et tiltak til 250.000 kroner totalt koste 251.099 kroner.

Etterisolere eldre bolig

Med nedbetaling over 6 år vil oppgradering til 500.000 kroner totalt koste 518.176 kroner.

Bygge energieffektivt hus

Med nedbetaling over 10 år vil en investering på 1.000.000 kroner totalt koste 1.075.391 kroner.


Hvilke tiltak kan du søke miljølån til?

 • Nybygg med energiløsninger utover tekniske forskrifter og bransjestandard.
 • Etterisolering av eldre hus eller hytte som forbedrer energistandarden.
 • Generelle tiltak som bidrar til å redusere energiforbruket.

Oppgradering av bygningskropp på eldre hus/hytte

 • Etterisolering av tak, yttervegger og/eller grunnmur.
 • Skifte av vinduer og ytterdører.
 • Oppgradering til minimum TEK-10 krav.

For å få miljølån til oppgradering av bygningskroppen må byggmester eller energirådgiver dokumentere at huset er oppgradert til TEK-10 krav eller høyere.

Nybygg med energieffektive løsninger

 • Tiltak som strekker seg lenger enn tekniske forskrifter og bransjestandard.
 • Gjelder passivhus og lavenergihus.

For å få miljølån til nybygg må byggmester eller energirådgiver dokumentere at huset er bygd som lavenergihus eller passivhus.

Generelle energibesparende tiltak

 • Bruk av energirådgiver
 • Luft til vann varmepumpe
 • Veske til vann varmepumpe
 • Avtrekksvarmepumpe
 • Fjerning av oljekjel og tank
 • Fjerning av oljekamin og tank
 • Biokjel
 • Bioovn med vannkappe
 • Solfanger
 • Varmestyringssystem
 • Varmegjenvinning av gråvann
 • EL-produksjon (solcelle og vindkraft)
 • Balansert ventilasjon
 • Vannbåren varme

Lånet gjelder for rådgivning, innkjøp, oppkobling og montering av utstyr. Tiltakene må dokumenteres med kvitteringer.


Hos Enova kan du få råd om energibesparende tiltak, og søke om støtte. Mange kommuner tilbyr også slike støtteordninger. Ta en telefon eller sjekk nettsiden til din hjemkommune.