Tips og råd

Alt du trenger å vite om utlånsforskriften

Utlånsforskriften legger føringer for hvor mye du kan få i boliglån. Forskriften sier blant annet at du må ha 15 % egenkapital, og at du kan låne maks fem ganger inntekten din.

Dette betyr utlånsforskriften for deg

Som en hovedregel kan du låne maks 85 % av boligens verdi. Det betyr at du må ha 15 % egenkapital når du skal kjøpe bolig.

Du kan låne mer hvis du har foreldre som kausjonister. Det vil si at de gir banken tilleggssikkerhet i sin bolig. 

Hvis du har BSU-konto hos oss, og denne ikke er fylt opp når du kjøper bolig, kan du la beløpet stå og spare videre. Det teller likevel med i egenkapitalen ved boligkjøp. Har du BSU-konto i en annen bank, kan denne flyttes til oss, så teller også denne med som egenkapital. Merk at dette gjelder kun vanlig BSU-konto, ikke tilleggsprodukter som StartBSU, BSU 2.0, BSU Pluss eller lignende.

Flexilån (rammelån) har et egenkapitalkrav på 40 prosent.

Du kan ikke låne mer enn fem ganger brutto årsinntekt. Med samlet gjeld menes all gjeld, også studielån, billån, forbrukslån, kredittkortgjeld og fellesgjeld. 

Skattefri inntekt tas med i beregningen av årsinntekt, så lenge denne er dokumenterbar og stabil over tid. Det betyr at du kan inkludere inntekter fra utleie, barnetrygd og lignende.

For at du skal få boliglån må du tåle en renteøkning på 5 prosentpoeng.

Ved fastrentelån må du tåle en tilsvarende renteøkning fra utløpet av rentebindingsperioden. 

Hva skal til for å kjøpe bolig?

Kort fortalt handler utlånsforskriften om tre enkle spørsmål: 

  1. Har du nok egenkapital? 
  2. Har du nok inntekt? 
  3. Tåler du at renta går opp? 
Video placeholder image

For mye gjeld?

Hvis du har for høy gjeld i forhold til inntekten din eller trenger å låne mer enn 85 prosent av lånet, kan det likevel være mulig å få lån. Utlånsforskriften (som før het boliglånsforskriften) åpner for at bankene kan innvilge en liten andel boliglån som går ut over hovedregelen, så lenge det er tydelig at lånesøker klarer å håndtere gjelden sin.

Ta uansett kontakt med oss, så vi kan vurdere akkurat din lånesøknad.

Hvor mye kan du låne? 

Med lånekalkulatoren vår får du en god indikasjon på hvor mye du kan ha i boliglån. Det er nyttig å få et bilde av før du starter boligjakten.