Bestilling av fullmakt for filoverføring

Etablere fullmakt for filoverføring for SpareBank 1 kunder.

NB! Denne fullmakten gjelder kunder i SpareBank 1 med nettbank bedrift hovedavtale.


Rutine for bestilling/signering av fullmakt fra skjema i nettbank bedrift:

1.     Velg skjema for Duett.no filoverføring fullmakt – for nettbank bedrift hovedavtale.

2.     Følg beskrivelsen og velg aktuell signatar.

3.     Fullmakten sendes automatisk til eSignering av daglig leder for virksomheten.

4.    Når fullmakten er ferdig signert, får banken varsel om dette.

5.     Daldata og banken klargjør kunden for filoverføring i sine systemer.

6.     Filoverføring kan starte.