Prisliste bedrift

Prisliste for bedriftskunder.

FINANSIERING

 • Betingelser knyttet til nedbetalingslån:

  Etableringsgebyr

  1 %, min. 4.000,-

  Termingebyr:

  - Automatisk belastning pr termin

  50,-

  - Girovarsel pr termin

  100,-

  Mislighold:

  - 1. purring

  70,-

  - 2. purring

  70,-

  Misligholdsrente

  8,50 %

  Betingelser knyttet til kassekreditt

  Etableringsgebyr

  1 %, min. 4.000,-

  Provisjon

  0,25 % pr kvartal

  Overtrekksprovisjon

  3,00 % pr kvartal

  Overtrekksrente

  18 %

  Betingelser knyttet til byggelån:

  Etableringsgebyr

  1 %, min. 5.000,-

  Provisjon

  0,33 % pr kvartal

  Overtrekksprovisjon

  3,00 % pr kvartal

  Overtrekksrente

  18 %

 • Nominell rente p.a.

  fra 4,05 %

  Effektiv rente p.a. ved 20 % utnyttelse

  9,31 %

  Effektiv rente p.a. ved 50 % utnyttelse

  6,20 %

  Effektiv rente p.a. ved 100 % utnyttelse

  5,16 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra kreditt kr 300.000 og etableringsgebyr kr 3.000.

  Betingelser knyttet til driftskreditt:

  Etableringsgebyr

  1 %, min. 2.500,-

  Etableringsgebyr for sesongkreditt

  2 %, min. 4.000,-

  Overtrekksprovisjon

  3,00 % pr kvartal

  Overtrekksrente

  18 %

 • 0,5 prosentpoeng rabatt i forhold til bankens vanlige prisliste på lån. Rentefordelen varer i tre år.

  Generasjonsskifte landbruk er et tilbud til gårdbrukere som er 35 år eller yngre, som har eller skal ta over gården inneværende år. Rabatten gjelder lån over 500.000 kroner og inntil 3,5 mill. kroner.

 • Midlertidig tilleggskreditt inntil 60 dager (etablering/forlengelse)

  min. 2.000,-

  Tilleggskreditt ut over 60 dager

  2 %, min. 4.000,-

 • Etableringsgebyr

  1 %, min. 4.000,-

  Kontoholdsgebyr pr måned

  50,-

 • Fastsettes løpende. Ta kontakt med banken for tilbud. 

 • Etableringsgebyr

  1 %, min. 5.000,-

  Termingebyr

  100,-

 • Etableringsgebyr

  1 %, min. 2.500,-

  Provisjon (forskuddsvis pr. kvartal)

  min. 1,50 % pr år

  Utstedelse av ny garanti innenfor ramme

  750,-

  Løyvegarantier - gebyr ved mottak av krav under garantier

  2.000,-

 • Terminoverhopp nedbetalingslån pr søknad

  min. 500,-

  Utsettelse med regulering av bevilgning på kassekreditt, driftskreditt mv. inntil 60 dager

  min. 2.000,-

  Utsettelse med regulering av bevilgning på kassekreditt, driftskreditt mv. ut over 60 dager

  1 %, min. 4.000,-

  Henstand

  min. 200,-

 • Sikkerhetsendringer: 

  Nedkvittering

  min. 750,-

  Pantefrafall (evt. off. gebyrer kommer i tillegg)

  min. 750,-

  Prioritetsvikelse (evt. off. gebyrer kommer i tillegg)

  min. 750,-

  Skifte av sikkerhet mv

  min. 750,-

  Transportnotering fra megler

  min. 500,-

  Endring av lånebetingelser pr søknad:

  Endring av løpende lån fra flytende til fast rente

  min. 750,-

  Endring av løpende fastrentelån til flytende rente (hvis endringen skjer i avtaleperioden)

  min. 750,-

  Andre endringer

  min. 750,-

INNSKUDD

 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.

 • Rente p.a.

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
 • Rente p.a.

  0,10 %

  • Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
  • Kontoen kan kun benyttes til avsetning av skattetrekksmidler for bedriftens ansatte.
  • Ingen adgang til disposisjon utover innbetaling til skattemyndighetene.
 • Rente p.a. 

  0,55 %

  • Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
  • 12 frie uttak per år. For uttak ut over dette beregnes 2% i gebyr av uttatt beløp.
  • Fri disponering av fjorårets rente.
 • Rente p.a.

  0,55 %

  • Renten beregnes løpende av innestående på
   kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
 • Rente p.a. kr 0 - 999.999

  0,55 %

  Rente p.a. kr 1.000.000 og over

  0,65 %

  • Renten beregnes løpende av innestående på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved utgangen av året.
  • Pris for etablering er kr 1.000
 • Fastsettes løpende. Ta kontakt med banken for tilbud.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Overtrekksprovisjon brukskonto næringsliv, PRO, PRO etablerer, landbrukskonto og PRO landbruk

  3 %

  Purring

  70,-

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak

  50,- pr konto

 • Etableringspris

  Etter avtale

  Månedspris pr kontohierarki

  500,-

  Månedspris for kapitaloverføringskonti og konti for felles renteberegning - pr konto

  100,-

 • Forsendelse av kontoutskrifter og andre bankmeldiner på papir i posten

  15,-

  Kopi av bankbilag (sjekk/bankgiro mv)

  50,-

  Skillemynt, myntruller, egne kunder

  8,-

  Skillemynt, myntruller, andre bankers kunder

  20,-

  Skillemynt i automat, egne kunder

  8,-

  Skillemynt i automat, andre bankers kunder

  20,-

  Veksel bestilt i Nokas portal. Pris til Nokas jfr. deres
  prisliste kommer i tillegg.

  60,-

  Innskudd på konto i annen bank (+ pris for telling av forretningsoppgjør)

  30,-

  Omnummerering ved bytte av konto - innmeldingsavgift pr år (gjelder betalingstjenester)

  450,-

  Omnummerering ved bytte av konto - pr konto pr måned (gjelder betalingstjenester)

  70,-

  Kundelister/kvitteringslister

  5,- + porto

  Revisoroppgave (oppgave til revisjon i forbindelse med årsavslutning)

  min. 750,-

BETALING

 • Funksjonalitet:

  Nettbankløsning inkl. én bruker (administrator), med mulighet for å tilknytte flere brukere

  Alle versjoner

  Kontoinformasjon, innen-/utenlands betaling, lønnsliste, rapporter, likviditetsoversikt/-historikk og postkasse/arkiv

  Alle versjoner

  Fakturatjenesten send eFaktura bedrift fra nettbanken

  Alle versjoner

  Ladetjeneste for ladbare (prepaid) kort

  Alle versjoner

  Filoverføring via nettbanken eller regnskapssystem - remittering, OCR, AvtaleGiro, samt bankavstemming

  Filoverføring

  Priselementer:

  Etableringspris PRO *, Basis og filoverføring via regnskapssystem

  0,-

  Etableringspris ved filoverføring i nettbank bedrift

  2.000,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - PRO og filoverføring via regnskapssystem for PRO-kunder
  Kunder med PRO etablerer har månedspris kr 0 de to første årene. 

  75,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - Basis og filoverføring via regnskapssystem

  150,-

  Månedspris nettbank bedrift hovedavtale - filoverføring via nettbank bedrift

  300,-

  Betalinger i nettbanken:

  Betaling med KID, pr. stk.

  1,-

  Betaling med melding, pr. stk.

  4,50

  Betaling med strukturert informasjon, pr. stk.

  2,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer, pr. stk.

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr. stk.

  1,50

  Filoverføring i nettbanken, pr. fil

  0,-

  Filoverføring via regnskapssystem, pr. fil

  5,-

  Øvrige priselementer, evt tillegg:

  Utbetaling til mottaker uten konto i nettbank bedrift, pr. stk.

  80,-

  Bankmeldinger tilsendt i posten, pr. stk.

  15,-

  Oppgradering til filoverføring via nettbank bedrift

  2.000,-

  Flere enn én bruker; etableringspris pr. ekstra bruker 

  200,-

  Flere enn én bruker; månedspris pr. ekstra bruker

  30,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler; etableringspris pr. selskap

  0,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler; månedspris pr. selskap

  50,-

  Tilknytning av Sparebanken Hedmark-konto i annen bank

  300,-

  * Gjelder kundeprogrammet PRO og PRO Landbruk, med etablering av nettbank
  bedrift basis. Etablering av nettbank bedrift med filoverføring i nettbanken har en etableringspris på kr 500,- for PRO-kunder.  

 • Funksjonalitet

  Nettbankløsning inkl. én bruker (administrator), med mulighet for å tilknytte flere brukere

  Kontoinformasjon, innen-/utenlands betaling, lønnsliste, rapporter, likviditetsoversikt/-historikk og postkasse/arkiv

  Fakturatjenesten send eFaktura bedrift fra nettbanken

  Ladetjeneste for ladbare (prepaid) kort

  Priselementer

  Etableringspris nettbank bedrift

  0,-

  Månedspris – nettbank bedrift hovedavtale

  0,-

  Betalinger i nettbanken
  med KID, melding eller strukturert informasjon.

  0,-

  Kontoregulering/overføring mellom egne kontoer

  0,-

  Lønnsoverførsel, pr stk

  1,50

  Filforsendelse/mottak av remitteringsfiler i nettbanken, pr fil

  0,-

  Utbetaling til mottaker uten konto i nettbank bedrift, pr. stk.

  80,-

  Bankmeldinger tilsendt i posten, pr. stk.

  15,-

  Flere enn én bruker; etableringspris pr. ekstra bruker

  200,-

  Flere enn én bruker; månedspris pr. ekstra bruker

  30,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler; etableringspris pr. selskap

  0,-

  Tilknytning av tilleggsavtaler; månedspris pr. selskap

  50,-

  Tilknytning av Sparebanken Hedmark-konto i annen bank

  300,-

 • Etablering

  1.000,-

  Abonnement, pr måned

  100,-

  Betaling av omregistrering

  7,-

 • Registrering og endring av avtale

  250,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Transaksjoner med KID

  2,25

  Transaksjoner uten KID

  3,-

  Underspesifikasjon med feil KID, med KID kreditnota eller strukturell info

  2,-

 • Registrering og endring av avtale

  250,-

  Abonnement, pr måned

  140,-

  Betaling med KID

  2,-

  Betaling med strukturert melding

  4,-

  Betaling med underspesifikasjon 

  3,-

  Betaling med melding

  7,-

  Betaling uten melding

  3,-

  Lønnsoverførsel

  3,-

  Utbetalingsanvisning (til mottaker uten konto)

  100,-

 • Registrering og endring av avtale

  250,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  OCR giro-transaksjon og OCR informasjon fra kortterminal 

  1,50

  OCR giro med feil KID

  1,50

  OCR giro – antall underspesifikasjon med strukturert info eller kreditnota 

  2,-

 • Etablering og test

  1.280,-

  Registrering og endring av avtale

  250,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Pris per mottatt innbetaling ved varsling fra mottaker

  1,50

  Pris per mottatt innbetaling ved varsling fra bank

  4,-

  OCR i avtalegiro

  1,50

 • Etablering og test

  1.280,-

  Registrering og endring av avtale

  250,-

  Abonnement, pr måned

  70,-

  Autogiro uten melding 

  2,50

  Autogiro med melding 

  7,-

  Autogiro med engangsfullmakt

  8,-

 • Behandling av oppdrag avvist pga feil

  640,-

  Filforsendelse til/fra Nets

  5,-

  Listemateriell fra Nets:

  • Kvitteringslister        
  • Feillister        
  • Fullmakter        
  • Avviste transer        
  • Korreksjon/sletting venteregister
  • Oppdrag under slettet avtale

  7,-

 • Nettbank/mobilbank betaling med KID *

  1,-

  Nettbank/mobilbank betaling med melding *

  4,50

  Avtalegiro *

  1,50

  Avtalegiro og autogiro, retur pga av manglende dekning

  20,-

  Telebank betaling med KID

  2,-

  Telebank betaling med melding

  4,50

  Autogiro

  3,-

  * Disse tjenestene er priset til kr 0,- for landbrukskonto

 • Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  65,-

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  75,-

  Kontant betalt giro

  75,-

  Tillegg for giro uten mottakers kontonummer

  30,-

  Tillegg ved avvisning på grunn av feil utfylling eller manglende dekning på konto

  97,50

 • eFaktura til forbruker (B2C)

  Standard: Standardisert løsning fakturahotell i Nets og oppstart annet fakturahotell
  Integrert: Bruk av integrasjonspartner (ikke standardisert løsning)

  Antall fakturaer  til forbruker per år:

  under 10.000

  Standard: 2.500,-
  Integrert: 5.000,-

  10.000 - 50.000

  Standard: 5.000,-
  Integrert: 10.000,-

  50.000 - 100.000

  Standard: 10.000,-
  Integrert: 20.000,-

  100.000 - 500.000

  Standard: 20.000,-
  Integrert: 35.000,-

  over 500.000

  Standard: 25.000,-
  Integrert: 50.000,-

  Fakturamal ved BBS fakturahotell 

  standard mal: 2.000,-
  andre formater: 6.000,-

  Abonnement, pr måned

  80,-

  Bruk - eFaktura betalingskrav

  4,-

  Bruk - tillegg for Nets fakturahotell (med bankenes fakturahotell)

  1,-

  eFaktura mellom bedrifter (B2B)

  Lag og send enkeltfaktura (fakturautsteder) inkludert i nettbank bedrift:

  Etableringspris

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura utsendelse som eFaktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)
  For fakturaer sendt pr post kommer porto og print i tillegg

  7,50

  Klikk og betal (fakturamottaker) inkludert i nettbank bedrift:

  Etablering

  0,-

  Abonnement, pr måned

  0,-

  Pr faktura (gratis for Ungt Entreprenørskap - UE)

  4,-

  Fakturautsteder på fil:

  Etableringspris

  1.280,-

  Abonnement, pr måned

  80,-

  Pr faktura

  4,-

  Fakturamottaker på fil:

  Etableringspris

  1.280,-

  Abonnement, pr måned

  80,-

  Pr faktura

  4,-

  Felles: 

  Distribusjon av vedlegg

  0,50

 • Oppgjørsbehandling - mva-fritt

  Etablering av brukersted

  500,-

  Abonnement, pr brukersted pr måned 

  150,-

  Pris pr transaksjon

  0,22

  Tvangsavstemming brukersted 

  300,-

  Øvrige priser faktureres av Nets

 • Pris pr pose, egne kunder

  40,-

  Pris pr pose, andre bankers kunder

  75,-

  Tillegg for mynt i posen

  10 % av myntbeløp

  Kunder med behov for å levere stor mengde mynt 

  Etter avtale

  Totalkunde i annen bank (ikke SpareBank1), tillegg pr pose
  Gjelder kunder som har konto i Sparebanken Hedmark, men forretningsoppgjør til konto i annen bank

  75,-

  Tillegg ved feil/mangler på innlevert oppgjør

  50,-

  Kvittering sendt pr e-post

  0,-

  Kvittering sendt pr fil (cremul-fil)

  3,-

  Veksle inn utenlandske sedler, per oppgjør

  20,-

  Retur av sjekker/Visa mv. med mangelfull utfylling/kvittering

  30,-

  Ekstrakopier, per oppgjør

  60,-

  Forretningsoppgjør innlevert i banken (1 gratis innskudd pr måned)

  75,-

  Forretningsoppgjør levert i innskuddsautomat (1 gratis innskudd pr måned)

  50,-

KORT

 • Årsavgift med firmaansvar

  250,-

  Årsavgift med privat ansvar

  495,-

 • Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Overføring fra kredittkort til konto

  35,- + 1 % av betalt beløp

  Uttak i minibank i Norge

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i skranke

  75,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  0,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Overtrekk på kortet

  125,-

  Papirfaktura

  35,-

  Minimum å betale

  2,5 %, minim 250,-

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

 • Årspris per kort

  300,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Nominell rente p.a.
  Effektiv rente: 20% utnyttelse: 23,18%, 50% utnyttelse: 19,78%, 100% utnyttelse: 18,66%

  16,5 %

  Varekjøp (Norge og utlandet)

  0,-

  Uttak i egen eller SpareBank 1 minibank 1 i Norge

  29,- + 0,5 % av uttatt beløp

  Uttak i andre minibanker i Norge

  29,- + 0,5 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  29,- + 0,5 % av uttatt beløp

  Valutapåslag

  1,75 %

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - nødkontanter el. erstatningskort

  0,-

  Oppgjørsform

  Etter avtale

 • Årspris pr kort

  275,-

  Varekjøp (Norge og utlandet)

  1,50

  Uttak i egen eller SpareBank 1 minibank i Norge

  0,-

  Uttak i andre minibanker i Norge

  7,-

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Valutapåslag ved kontantuttak og betalinger i utlandet

  1,75 %

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - nødkontanter

  500,-

  Mistet/ødelagt kort i utlandet - erstatningskort

  800,-

  Ingen årspris og gratis bruk av debetkort for Ungt Entreprenørskap - UE

 • Kjøp

  20,-

  Lade kort

  20,-

  Gavekort omslag

  10,-

  Pris pr varekjøp

  0,-

  SMS saldoforepørsel

  3,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Erstatningskort hvis kortet er defekt

  0,-

  Månedspris etter kortets utløpsdato

  50,-