Visa kontant bedrift avvikles

Visa kontant bedrift er under avvikling. Nysalg av kort er dermed avsluttet. Kunder som har kort vil kunne benytte disse ut gyldighetsperioden, men det vil ikke bli anledning til å fornye. For informasjon om alternative løsninger kontakt vårt Bedriftssenter.


Visa kontant bedrift

  • Kortet kan brukes på alle steder merket Visa - også til netthandel.
  • Lading av kortet gjøres i nettbank bedriftKortet kan lades gjentatte ganger innenfor gyldighetstiden.
  • Enkelt å holde kontroll og oversikt over transaksjoner og innestående beløp.

Upersonlig kort

Kortet kan lades flere ganger med en verdi på inntil 5.000 kroner og er gyldig i to år. Bedriften er ansvarlig for kortet.

 

Personlig kort

Visa kontant bedrift kan knyttes til én bestemt person. Kortet kan da lades med en verdi på inntil 25.000 kroner og ha gyldighet i to år. Det er bedriften som eier og er ansvarlig for kortet.


Slik lader du kortet og sjekker saldo 

 

Kortet lades i nettbank bedrift

  • Logg inn i nettbank bedrift, velg Kort og Lading. 
  • Velg tjenesten Visa kontant bedrift upersonlig/personlig.
  • Legg inn 8 siste siffer av kortnummeret, se på kortet eller i vinduet på kortkonvolutten og trykk deretter Hent.
  • Velg belastningskonto og legg inn ladebeløp. Trykk deretter på Overfør.
  • Bekreft lading med å trykke Godkjenn. Kortet er nå klart til å benyttes.

Sjekke saldo og transaksjoner

Du kan sjekke saldo og følge med på transaksjonene på kortet via internett eller mobiltelefon.

Internett: Sjekk saldo her
Du må legge inn hele kortnummeret (16 siffer) når du logger inn.

SMS: Send en SMS med kodeord VKKR og de 8 siste siffer av kortnummeret til 2258, så mottar du en SMS med saldo og transaksjoner. Eks: Send "VKKR 12345678" til 2258.