Om oss


Rapport 3. kvartal 2016

  • Proforma resultat etter skatt: 923 millioner kroner.
  • Proforma egenkapitalavkastning etter skatt: 11,1 prosent.
  • Rapportert resultat etter skatt: 819 millioner kroner.
  • Rapportert egenkapitalavkastning etter skatt: 10,7 prosent
  • Forretningskapital: 136 milliarder kroner (forvaltningskapital pluss overførte lån til kredittforetak).
  • Ren kjernekapitaldekning: 17,5 prosent.

Proforma: 100 prosent eierskap i Bank 1 Oslo Akershus AS i hele 2016.

Se hele kvartalsrapporten