Om oss

Regionens største finanskonsern 

Sparebanken Hedmark er Norges sjette største sparebank og den eneste regionale kapitalkilden med hovedsete i regionen.


Første halvår 2016 - Solide resultater, lave tap og nesten dobbelt så stor bank

Den 29. juni tok Sparebanken Hedmark over Bank 1 Oslo Akershus AS og det nye konsernet leverer et proforma halvårsresultat på 499 millioner kroner, tilsvarende en egenkapitalavkastning på 9,2 prosent.

– Vi har ambisjoner om å videreutvikle det nye selskapet til en slagkraftig bank på Østlandet, sier Richard Heiberg, administrerende direktør i Sparebanken Hedmark.