Kundearrangement

Bonden som byggherre

I samarbeid med Innovasjon Norge arrangerer vi fagdag for deg som er bonde.

Skaslien gjestegiveri, mandag 24. oktober, kl. 08.30-15.00.


Agenda

Kl. 08.30  Kaffe og registrering
Kl. 09.00 Hva er ditt utgangspunkt på gården– hva er mulig å utnytte av dagens bygningsmasse?
v/Einar Dobloug og Øyvind Schiager Norsk Landbruksrådgivning Innlandet
Kl. 09.45 Offentlig regelverk og hvordan forholde seg tilkommunen? v/Elling Bollestad, Ringsaker kommune 
Kl. 10.15 Pause 
Kl. 10.30

Planlegging og gjennomføring v/Vegar Brenne, Norsk landbruksrådgivning Nord-Trøndelag

  • innhenting av priser
  • entrepriseform
  • kontrakter og anbud
  • byggeledelse
Kl. 11.30 Lunsj
Kl. 12.15 Planlegging og gjennomføring fortsetter
Kl. 13.15 Bank og forsikring i byggeperioden v/Håvard Bjørgen, landbruksansvarlig Sparebanken Hedmark
Kl. 13.45 Pause
Kl. 14.00 Mattilsynet i et byggeprosjekt
Kl. 14.15 HMS i byggeperioden v/Einar Dobloug, Norsk Landbruksrådgivning Innlandet
Kl. 14.30 Søknadsprosess og tilskudd v/Olve Sæhlie, Innovasjon Norge
Kl. 15.00 Takk for i dag

Arrangementet er gratis.

Påmeldingsfrist 18. oktober.