InvestorEt raskt overblikk

Finanskalender

1. kvartal
4. mai 2017

2. kvartal
9. august 2017

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook stable

Se rapporter


Rapport 1. kvartal 2017

  • Resultat etter skatt: 274 millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,3 prosent
  • Forretningskapital: 139 milliarder kroner (forvaltningskapital pluss overførte lån til kredittforetak).
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7 prosent.

Rapport 1. kvartal

Resultatpresentasjon - 1. kvartal


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post