InvestorEt raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

1. kvartal
4. mai 2017

2. kvartal
8. august 2017

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Rapport 1. kvartal 2017

  • Resultat etter skatt: 274 millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,3 prosent
  • Forretningskapital: 139 milliarder kroner (forvaltningskapital pluss overførte lån til kredittforetak).
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7 prosent.

Rapport 1. kvartal

Resultatpresentasjon - 1. kvartal


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post