InvestorEt raskt overblikk

Aksjeinformasjon

Ticker: SPOL

Se oppdatert aksjekurs på Oslo Børs

Finanskalender

3. kvartal

27. oktober 2017

Se finanskalender

Rating

Moody's A1, outlook negative

Se rapporter


Rapport 2. kvartal 2017

  • Resultat etter skatt: 548 millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,2 prosent
  • Resultat per EK-bevis: 3,46 kroner
  • Forretningskapital: 145 milliarder kroner (forvaltningskapital pluss overførte lån til kredittforetak).
  • Ren kjernekapitaldekning: 16,7 prosent.

Rapport 2. kvartal

Resultatpresentasjon - 2. kvartal


Kontakt

Geir-Egil Bolstad, konserndirektør økonomi og finans, tlf 918 82 071, e-post