Investor


Kjøpet av Bank 1 Oslo Akershus AS


Rapport 1. halvår 2016

  • Resultat etter skatt: 499 millioner kroner.
  • Egenkapitalavkastning etter skatt: 9,2 prosent.
  • Forretningskapital: 137 milliarder kroner (inkl. overføringer til kredittforetakene).
  • Ren kjernekapitaldekning: 16 prosent.

Disse nøkkeltallene er proforma for konsernet inklusive 100 prosent eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Rapport 1. halvår

Resultatpresentasjon - 1. halvår


Kontaktpersoner

Tore Anstein Dobloug, direktør økonomi og finans, tlf 480 93 175, e-post

Cathrine Mordal, finanssjef, tlf 480 02 537, e-post