Kjøpet av Bank 1 Oslo Akershus AS

Sparebanken Hedmark har kjøpt de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Den 14. desember 2015 inngikk Sparebanken Hedmark avtale om kjøp av de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS (Bank 1) fra LO og de øvrige SpareBank 1-bankene. Avtalen har i ettertid blitt vedtatt av Sparebanken Hedmarks representantskap og godkjent av offentlige myndigheter. Den 29. juni 2016 ble transaksjonen gjennomført.

Mer informasjon om de to bankene og oppkjøpet finner du her.