Egenkapitalbevis


Hvorfor og hvordan konvertere grunnfondskapital


Aktuelt

27.11.2015: Sparebanken Hedmark sparebankstiftelse er nå opprettet
Sparebanken Hedmark har i dag konvertert grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettet Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse. Les børsmeldingen

24.09.2015: Sparebanken Hedmarks representantskap har valgt medlemmer til sparebankstiftelsens styre og generalforsamling
Representantskapet i Sparebanken Hedmark har nå valgt medlemmer til sparebankstiftelsens styre og generalforsamling. Tidligere direktør for bedriftskunder i Sparebanken Hedmark, Nils Arne Nordheim, blir stiftelsens aller første styreleder. Les pressemeldingen

11.05.2015: Finanstilsynet sier ja til egenkapitalbevis
Finanstilsynet har gitt Sparebanken Hedmark tillatelse til å bli egenkapitalbevisbank. – Vi er dermed ett skritt nærmere at både kunder og andre kan bli medeiere i denne solide banken, sier administrerende direktør i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg.Les pressemeldingen. Les børsmeldingen

27.03.2015: Representantskapet vedtok omdanning til egenkapitalbevisbank
Representantskapet i Sparebanken Hedmark vedtok torsdag kveld å omdanne banken til egenkapitalbevisbank. Nå kan administrerende direktør Richard Heiberg endelig sende søknad til Finanstilsynet. Les pressemeldingen

27.03.2015: Sparebanken Hedmarks representantskap har vedtatt konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital
Representantskapet i Sparebanken Hedmark vedtok torsdag ettermiddag den 26. mars å konvertere 60 prosent av bankens grunnfond til egenkapitalbevis. Nå sender banken søknad til Finanstilsynet. Les børsmeldingen

06.02.2015: Egenkapitalbevis førstegangs behandlet 
Representantskapet vedtok å behandle saken om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital. Les børsmeldingen

28.11.2014: Vil bli egenkapitalbevisbank
Forslag om konvertering av grunnfondskapital til eierandelskapital og opprettelse av sparebankstiftelse. Les børsmeldingen.