SpareBank 1 Østlandet børsnoteres - du kan bli medeier!

Du kan bli medeier i banken når SpareBank 1 Østlandet går på børs med sine egenkapitalbevis i første halvdel av juni. Banken ønsker mange lokale og andre investorer og vil arrangere åpne informasjonsmøter om børsnoteringen og om muligheten til å investere i bankens egenkapitalbevis.


Bestilling av egenkapitalbevis  

Bestillingsperioden vil bli kunngjort i media og på denne nettsiden. Ved å klikke på den blå knappen over vil du etterhvert finne mer informasjon i form av prospekt, bestillingsblanketter og andre relevante dokumenter. Du kan også få hjelp ved ett av våre 38 bankkontorer eller i bankens kapitalmarkedsavdeling. Fullstendig informasjon om børsnoteringen og framgangsmåte for bestilling av egenkapitalbevis vil framgå av prospektet. Bestilling av egenkapitalbevis må basere seg på informasjon i prospektet, herunder også risikofaktorer.


Hvorfor går banken på børs?

Børsnoteringen gjør at banken enklere kan hente inn ny egenkapital ved behov, for eksempel for å vokse videre.

Vi ønsker også å få flere lokale og andre engasjerte eiere. Børsnoteringen vil ruste SpareBank 1 Østlandet for framtida.

Datoen er ennå ikke besluttet, men banken planlegger for børsnotering i løpet av juni 2017. 

Se vår informasjonsfilm (Husk lyd)


Informasjonsmøter om børsnoteringen 

På følgende steder kan du høre konsernsjef Richard Heiberg og meglere fra SpareBank 1 Markets orientere om børsnoteringen:

Oslo, 29. mai
Kl 16.30, SpareBank 1 Markets AS, Olav V’s gate 5

Hamar 31. mai
Kl 16.30 i Vikingskipet

Elverum 31. mai
Kl 19.00 Scandic Hotel Elgstua

Ringsaker 1. juni
Kl 16.30 i Prøysenhuset på Rudshøgda

Gjøvik 1. juni
Kl 19.00 på Grand Hotell

Tynset 2. juni
Kl 12.00 i Bankens lokaler, Brugata 2B

Kongsvinger 7. juni
Kl 16.30 på Vinger Hotell

 


  • Egenkapitalbevis er et verdipapir som ligner på aksjer, og som omsettes på børsen. Den største forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis, er at eiere av egenkapitalbevis har sterkere beskyttelse mot tap. Men i motsetning til aksjer har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets organer.

    Både SpareBank 1 Østlandet og de fleste store, norske sparebankene har i dag egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utgjør en viktig andel av norske sparebankers kapitalbase. Banker med egenkapitalbevis kan utbetale utbytte til sine eiere. SpareBank 1 Østlandet har som mål å dele ut halvparten av bankens overskudd hvert år til eiere og kunder.

  • Hvem som helst kan kjøpe våre egenkapitalbevis. Du trenger ikke å være kunde i banken.

  • All informasjon om hvordan du kan gå fram for å kjøpe egenkapitalbevis vil bli lagt ut på denne nettsiden. Mer detaljert informasjon om prospektet, tegningsblanketter og andre fakta, vil du etter hvert kunne finne ved å klikke deg inn på en lukket side som blir gjort tilgjengelig her. Det vil også være mulig å hente blanketter og prospekt ved våre lokalkontorer i løpet av den aktuelle tegningsperioden. 

Har du VPS konto?

Alle som vil bli medeiere i banken og kjøpe egenkapitalbevis må ha en VPS-konto. Slik ordner du det:

Er du kunde i Sparebanken Hedmark? 
Logg deg inn i nettbanken og bestill VPS-konto Spørsmål og svar om børs og egenkapitalbevis