SpareBank 1 Østlandet er børsnotert

Den 13. juni 2017 ble egenkapitalbevisene i SpareBank 1 Østlandet notert for handel på Oslo Børs. Egenenkapitalbevisene handles under tickeren SPOL.

 

Dokumentasjon i forbindelse med børsnoteringen

Når og hvordan skjer betaling for egenkapitalbevisene?

 • Betaling vil skje ved trekk fra bankkonto, cirka 14. juni 2017.
 • Beløp å betale må stå på bankkontoen 13. juni 2017 før betaling for at trekket skal kunne skje til riktig tid.

 

Når blir egenkapitalbevisene levert til min VPS-konto?

 • Egenkapitalbevisene vil bli levert til VPS-kontiene til de som har fått tildeling (forutsatt betaling) samme dag som betaling skjer (ca. 14. juni 2017).
 • Egenkapitalbevisene vil synes på VPS-kontoen enten samme dag (sent på dagen) eller dagen etter at levering har funnet sted.
 • Det er også mulig å kontakte en av tilretteleggerne, SpareBank 1 MarketsPareto Securities  eller Swedbank for å sjekke tildeling. 

Hvorfor går banken på børs?

Børsnoteringen gjør at banken enklere kan hente inn ny egenkapital ved behov, for eksempel for å vokse videre.

Vi ønsker også å få flere lokale og andre engasjerte eiere. Børsnoteringen vil ruste SpareBank 1 Østlandet for framtida.

Se vår informasjonsfilm (Husk lyd)


 • Egenkapitalbevis er et verdipapir som ligner på aksjer, og som omsettes på børsen. Den største forskjellen på aksjer og egenkapitalbevis, er at eiere av egenkapitalbevis har sterkere beskyttelse mot tap. Men i motsetning til aksjer har eiere av egenkapitalbevis begrenset innflytelse i selskapets organer.

  Både SpareBank 1 Østlandet og de fleste store, norske sparebankene har i dag egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene utgjør en viktig andel av norske sparebankers kapitalbase. Banker med egenkapitalbevis kan utbetale utbytte til sine eiere. SpareBank 1 Østlandet har som mål å dele ut halvparten av bankens overskudd hvert år til eiere og kunder.

 • Egenkapitalbevisene kan handles fra tidspunkt for børsnotering (forventet 13. juni 2017). I vår løsning er det dekningskontroll på verdipapirkonto for at man ikke skal kunne selge papirer man ikke har. 

  Ordinær handel i egenkapitalbevisene på Oslo Børs ventes å begynne rundt 13. juni 2017 under tickerkoden «SPOL».


 • Kjøp av egenkapitalbevis etter børsnoteringen gjøres på lik linje med kjøp av andre aksjer og egenkapitalbevis på Oslo Børs, for eksempel gjennom nettbanken eller vår Kapitalmarkedsavdeling på telefon 62510700. 

Har du VPS-konto?

Alle som vil kjøpe egenkapitalbevis må ha en VPS-konto.

Er du kunde i Sparebanken Hedmark?
Bestill VPS-konto ved å ringe oss på 915 02999. Spørsmål og svar om børs og egenkapitalbevis