Børsnoteringen

Snart kan du bli medeier i Sparebanken Hedmark.


Representantskapet vedtok den 27. mars 2015 å omdanne Sparebanken Hedmark til egenkapitalbevisbank (se pressemelding). Vedtaket ble etterfulgt av konverteringen av 60 prosent av bankens grunnfond til egenkapitalbevis.

Vi er dermed ett skritt nærmere at både kunder og andre kan bli medeiere i banken. Etter planen vil egenkapitalbevisene bli omsatt på Oslo Børs i løpet av 2017, etter gjennomført fusjon med Bank 1 Oslo Akershus AS.