Eierandelskapitalen

Sparebanken Hedmark er fra 2015 en egenkapitalbevisbank. Denne siden forklarer bankens konvertering av deler av grunnfondet til eierandelskapital.


Konverteringen av grunnfondet

Sparebanken Hedmarks egenkapital består av overskuddene fra over 170 år med bankvirksomhet. Frem til 27. november i 2015 utgjorde grunnfondet bankens egenkapital. Grunnfondet var samfunnskapital og underlagt styringsprinsippene angitt i bankens vedtekter og i sparebankloven. Representantskapet, som er bankens høyeste organ, bestod av medlemmer valgt av kunder, ansatte og det offentlige. Bankens egenkapital var eierløs i den forstand at ingen eide bankens egenkapital.

Den 27. november 2015 ble 60 prosent av bankens grunnfond konvertert til eierandelskapital (se pressemelding). Denne delen av egenkapitalen består av egenkapitalbevis. Eierandelskapitalen ble forhøyet i forbindelse med kjøpet av Bank 1 Oslo Akershus AS (Bank 1). Dermed utgjør eierandelskapitalen 66,8 prosent av bankens egenkapital.


Bankens eierandelskapital

Bankens registrerte eierandelskapital på 5 310 127 000 kroner er fordelt på 106 202 540 egenkapitalbevis, hvert pålydende 50 kroner.

I forbindelse med konverteringen til egenkapitalbevisbank, ble også Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse etablert. Alle egenkapitalbevisene ble vederlagsfritt overført til stiftelsen. 

I forbindelse med kjøpet av Bank 1, ble LO og de øvrige SpareBank 1-bankene eiere av egenkapitalbevis i Sparebanken Hedmark gjennom en rettet emisjon. Med dette eier sparebankstiftelsen 75,08 prosent av egenkapitalbevisene i Sparebanken Hedmark, mens LO og SpareBank 1-bankene eier henholdsvis 14,95 og 9,96 prosent.

Egenkapitalbeviseierne er representert i bankens representantskap med 12 av 40 medlemmer. Egenkapitalbevisene skal med tiden omsettes på Oslo Børs.


Oversikt over eiere

Eier Antall EKB Andel
Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse 79.740.000 75,08 %
LO og tilknyttede forbund 15.881.965 14,95 %
Samarbeidende Sparebanker AS 5.438.749 5,12 %
SpareBank 1 Nord-Norge 1.713.942 1,61 %
SpareBank 1 SR-Bank 1.713.942 1,61 %
SpareBank 1 SMN 1.713.942 1,61 %