Om egenkapitalbevis

Egenkapitalbevis er sparebankenes egenkapitalinstrument og utgjør en viktig del av mange sparebankers kapitalbase. Her finner du informasjon om hva egenkapitalbevis er.


Hovedtrekk ved egenkapitalbevis

  • Utviklet av sparebanknæringen.
  • Klare likhetstrekk med aksjer.
  • Verdipapir som kan omsettes på Oslo Børs.
  • Gir eierrett til bankens eierandelskapital.
  • Gir forholdsmessig rett til bankens overskudd.
  • Begrenset innflytelse i bankens organer sammenliknet med aksjer.
  • Grunnfondet gir større beskyttelse mot tap enn aksjer.
  • Alle de store sparebankene i Norge har i dag børsnoterte egenkapitalbevis.
  • Totalt har 31 norske sparebanker i dag egenkapitalbevis, 19 av dem er børsnotert.