Funding

 

Fundingstrategi

Sparebanken Hedmark utsteder senior gjeld og ansvarlig gjeld. Utstedelsene gjøres både som offentlige lån og rettede emisjoner. Banken skal kunne overleve med normal drift med moderat vekst i minimum 12 måneder uten tilgang på ekstern finansiering fra kapitalmarkedet.

Låneavtaler og låneprogram

En låneavtale regulerer utsteders plikter i forbindelse med utleggelse av et nytt lån i markedet. I dette dokumentet regulerer man betingelsene for lånet og hvilke plikter og rettigheter utsteder og investor har. Låneavtalen for norske gjeldsutstedelser kan fås hos Tillitsmannen eller hos utsteder.

Sparebanken Hedmark samarbeider med SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 SR-Bank og SpareBank 1 SMN om et EMTN-låneprogram (Euro Medium Term Note-Programme). Dette standardiserte programmet forenkler Sparebanken Hedmarks tilgang til internasjonale kapitalmarkeder.

Se EMTN-program 2016

SpareBank 1 Boligkreditt

Sparebanken Hedmark bruker SpareBank 1 Boligkreditt og SpareBank 1 Næringskreditt til finansiering gjennom obligasjoner med fortrinnsrett. SpareBank 1 Boligkreditt er et heleid selskap av bankene i SpareBank 1-alliansen som utsteder både obligasjoner med fortrinnsrett (OMF) og senior gjeld.


 

Lån med fast rente

Lån ISIN   Maturity Documents (pdf)
Spb Hedmark 11/17 4,85 % NO0010626005 18.04.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 14/17 2,45 % NO0010709363 15.06.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 08/18 6,50 % NO0010441553 20.06.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 10/18 4,35 % NO0010584725 07.09.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 13/19 3,10 % NO0010678642 04.02.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 13/19 3,48 % NO0010692957 05.04.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 05/20 4,30 % NO0010255730 02.03.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 15/20 2,18 % NO0010741937 05.08.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 15/21 1,75 % NO0010730427 05.02.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 15/21 2,40 % NO0010737000 28.06.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 16/22 2,30 % NO0010778913 03.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 13/22 4,05 % NO0010694466 18.11.2022 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 13/23 4,00 % NO0010695067 25.10.2023 Termsheet
Loan Agreement
Prospectus - Reg document
Prospectus - VP document

Lån med flytende rente

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb Hedmark 14/17 FRN NO0010703820 17.02.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 12/17 FRN NO0010642135 16.10.2017 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 12/18 FRN NO0010636582 20.02.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 14/18 FRN NO0010712854 11.04.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 14/18 FRN NO0010703572 04.12.2018 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 15/19 FRN NO0010743073 14.06.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 14/19 FRN NO0010722598 30.10.2019 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 15/20 FRN NO0010732274 16.04.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 15/20 FRN NO0010747611 21.10.2020 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 16/21 FRN NO0010767833 16.04.2021 Termsheet
Loan Agreement
Spb Hedmark 17/22 FRN NO0010782063 16.06.2022 Termsheet
Loan Agreement

Lån med variabel rente

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Vi har for tiden ingen lån med variabel rente      

Ansvarlig lån

Lån  ISIN Maturity Documents (pdf)
Spb Hedmark 13/23 FRN C SUB NO0010682230 13.06.2023 Termsheet
Loan Agreement