En bank for Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus

Den 1. april 2017 fusjonerte Sparebanken Hedmark med SpareBank 1 Oslo Akershus og tok navnet SpareBank 1 Østlandet. Den fusjonerte banken er Norges fjerde største sparebank og har 170 års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen. 

 


Om SpareBank 1 Østlandet

Sparebanken Hedmark er Norges fjerde største sparebank. Banken har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Det samlede konsernet har: 

  • 38 bankkontorer
  • Cirka 290.000 bankkunder
  • Forretningsvolum på cirka 138 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
  • 1.200 ansatte.

I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene:

  • EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
  • EiendomsMegler 1 Oslo Akershus AS
  • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
  • SpareBank 1 Regnskapshuset AS.

SpareBank 1 Østlandet er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, som eies av Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse (eierandel 75,08 prosent), LO og tilknyttede forbund (14,95 prosent) og øvrige SpareBank 1-banker (til sammen 9,96 prosent). 

SpareBank 1 Østlandet er en selvstendig bank i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA og medeier i SpareBank 1 Gruppen AS.