Om banken

Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Banken har også kontorer i Gjøvik, Lillehammer og på Årnes i Akershus.

 


Om Sparebanken Hedmark

Banken er i dag Norges sjette største sparebank og er den eneste regionale kapitalkilden med hovedsete i regionen. Bortimot annenhver hedmarking og hedmarksbedrift er kunder i banken. Banken har styrket sin posisjon i Mjøs-regionen ved å etablere kontor både i Gjøvik og Lillehammer. Fra oktober 2012 åpnet banken også kontor i Nes kommune i Akershus. Med sine mange kontorer og elektroniske tjenester, har banken stor grad av nærhet til sine kunder.

Sparebanken Hedmark har:

 • 24 bankkontorer, derav to i Oppland, og ett i Akershus
 • 188.000 bankkunder
 • Forretningsvolum på cirka 73 milliarder kroner (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
 • 730 ansatte.

I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene

 • EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
 • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
 • SpareBank 1 Regnskapshuset AS.

Fra og med juni 2016, eier Sparebanken Hedmark alle aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS (Bank 1). Bank 1 vil i en periode på inntil tre år bli drevet som en datterbank av Sparebanken Hedmark. De to bankene har foreløpig som mål å gjennomføre en fusjon i løpet av 2017. Sparebanken Hedmark utgjør Norges fjerde største sparebank inklusive Bank 1. Det samlede konsernet har: 

 • 41 bankkontorer, i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus
 • 269.000 bankkunder
 • Forretningsvolum på cirka 130 milliarder kroner (inkl lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS.)
 • 1170 ansatte.

Sparebanken Hedmark er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, som eies av Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse (eierandel 75,08 prosent), LO (14,95 prosent) og øvrige SpareBank 1-banker (til sammen 9,96 prosent). Konsernadministrasjonen ligger i Hamar.

Sparebanken Hedmark er en del av SpareBank 1 Banksamarbeidet DA og medeier i SpareBank 1 Gruppen AS.