En bank for Innlandet, Oslo og Akershus

Sparebanken Hedmark er Norges fjerde største sparebank og har 170 års historie som en ledende leverandør av finansielle tjenester til personer, bedrifter, offentlig sektor og lag og foreninger i regionen.

 


Om Sparebanken Hedmark

Sparebanken Hedmark er Norges fjerde største sparebank. Banken har hovedsete i Hamar, med kontorer i Hedmark fylke, Lillehammer, Gjøvik og på Årnes i Akershus. Konsernet styrker nå satsingen mot hovedstadsregionen gjennom eierskapet i Bank 1 Oslo Akershus, som ble et 100 prosent eid datterselskap fra juni 2016. Bankene vil fusjonere i løpet av 2017.

Det samlede konsernet har: 

  • 40 bankkontorer i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus
  • Cirka 290.000 bankkunder
  • Forretningsvolum på cirka 137 milliarder kroner (inkludert lån overført til SpareBank 1 Boligkreditt AS og SpareBank 1 Næringskreditt AS.)
  • 1.170 ansatte.

I tillegg til bank, plassering og forsikring tilbyr vi tjenester innen eiendomsmegling, regnskap, leasing og annen finansiering gjennom datterselskapene:

  • EiendomsMegler 1 Hedmark Eiendom AS
  • SpareBank 1 Finans Østlandet AS
  • SpareBank 1 Regnskapshuset AS.

Sparebanken Hedmark er fra 2015 en egenkapitalbevisbank, som eies av Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse (eierandel 75,08 prosent), LO (14,95 prosent) og øvrige SpareBank 1-banker (til sammen 9,96 prosent). 

Sparebanken Hedmark er en selvstendig bank i SpareBank 1 Banksamarbeidet DA og medeier i SpareBank 1 Gruppen AS.