To banker blir én

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus slår seg sammen. Banken blir som før, bare litt større.

Bankene slår seg sammen

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus har blitt enige om å slå seg sammen, med Sparebanken Hedmark som overtakende bank. Hva banken skal hete, blir vedtatt av bankens representantskap.

Finanstilsynet ga tillatelse til fusjonen mellom Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS (som er det juridiske navnet på banken) den 2. februar. Fusjonen vil bli gjennomført med virkning fra 1. april, noe som innebærer at ditt kundeforhold vil bli videreført i den sammenslåtte banken fra dette tidspunktet.

Aktuelt

29.06.2016: Sparebanken Hedmarks kjøp av Bank 1 Oslo Akershus AS er gjennomført
Avtalen har i ettertid blitt vedtatt av Sparebanken Hedmarks representantskap og godkjent av offentlige myndigheter. Den 29. juni 2016 ble transaksjonen gjennomført. Les børsmelding

14.12.2015: Sparebanken Hedmark overtar Bank 1 Oslo Akershus
Den 14. desember 2015 inngikk Sparebanken Hedmark avtale om kjøp av de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS (Bank 1) fra LO og de øvrige SpareBank 1-bankene. Les pressemelding


  • Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere du allerede kjenner. Vi blir større, men fortsatt like lokale som før. Banken kommer til å bruke det nærmeste halve året til å samkjøre datasystemer, digitale tjenester, produkter, organisasjon og merkevare. Først når alt dette er på plass, vil banken kunne fullt ut operere som èn bank for alle kunder uansett om de kommer fra Oslo, Akershus, Hedmark eller Oppland.

  • Du vil møte oss på begge bankers kontorer, akkurat som før. Men foreløpig kan ikke kunder i Sparebanken Hedmark få utført tjenester hos Bank 1 Oslo Akershus - eller omvendt. Det er fordi våre IT-systemer blir slått sammen først fra oktober. Fram til da vil de to bankenes medarbeidere være ansatt i ett og samme selskap, men de vil jobbe i separate systemer og håndtere kun «sin banks kunder».

  • Målet for fusjonen er «Sterkere sammen». Den fusjonerte banken blir den fjerde største sparebanken i Norge, med et bredt kontornett i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus, gode digitale tjenester både for personer og bedrifter, og tilgjengelighet på telefon og chat alle dager kl. 7-24. Sammen blir vi en slagkraftig og synlig bank på Østlandet, med lokal tilstedeværelse og kompetanse innenfor hele bredden av finansielle tjenester.

  • Felles navn på de to bankene blir kunngjort i april. Vi vil frem til oktober arbeide med å samordne merkevaren vår.

Hva betyr sammenslåingen for deg?

Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere. Det praktiske arbeidet med å slå sammen bankene har startet, men først i oktober vil vi få felles digitale tjenester. Dette vil vi fortelle deg mer om når vi kommer så langt. Vi starter nå samordningen av de to bankenes produkter.

Du vil bli informert om endringer som gjelder deg. Endring av logo på alle de ulike stedene vi er synlige vil skje i løpet av året. Dersom du har innskudd i begge bankene, som samlet overskrider to millioner kroner, kan du lese mer om innskuddsgarantien som er stilt av Bankenes sikringsfond.


Sterkere sammen

Målet for fusjonen er «Sterkere sammen». Den fusjonerte banken blir den fjerde største sparebanken i Norge, med et bredt kontornett i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus, gode digitale tjenester både for personer og bedrifter, og tilgjengelighet på telefon og chat alle dager kl. 7-24.

Sammen blir vi en slagkraftig og synlig bank på Østlandet, med lokal tilstedeværelse og kompetanse innenfor hele bredden av finansielle tjenester.

Som kunde vil du hvert år kunne få utbetalt kundeutbytte basert på hvor mye lån og innskudd du har i banken. 

 

Den nye banken får

  • Hovedsete i Hamar. 
  • Tilsammen 38 bankkontorer.
  • Cirka 290.000 bankkunder.
  • 137 milliarder kroner forretningsvolum.
  • 1.150 ansatte.

Fusjonsåret 2017


Hva lurer andre på?