To banker blir én

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus slår seg sammen. Bruk banken som før.Nytt navn og ny logo

Grundige markedsundersøkelser blant kundene våre viser at SpareBank 1 Østlandet er det klart foretrukne navnet for den sammenslåtte banken.

Bankens øverste organ representantskapet, hvor også kunder er valgt inn, har vedtatt navnet. Les mer om navnevalget.

Bytte av logo vil skje gjennom året. Fram til oktober kan du oppleve at den nye logoen vil bli brukt parallelt med de to "gamlebankenes" logo.


Bankene slår seg sammen

Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus har blitt enige om å slå seg sammen, med Sparebanken Hedmark som overtakende bank.

Den fusjonerte banken blir den fjerde største sparebanken i Norge, med et bredt kontornett, gode digitale tjenester både for personer og bedrifter, og tilgjengelighet på telefon og chat alle dager kl. 7-24.

Aktuelt

30.03.2017: Nytt navn og ny logo
Bankens øverste organ, representantskapet, vedtar nytt navn. Les pressemelding

02.02.2017: Finanstilsynets tillatelse til fusjon
Finanstilsynet gir tillatelse til fusjonen mellom Sparebanken Hedmark og Bank 1 Oslo Akershus AS.

29.06.2016: Sparebanken Hedmark kjøper Bank 1 Oslo Akershus AS
Oppgjøret for Sparebanken Hedmarks kjøp av Bank 1 Oslo Akershus AS gjennomføres.  Les børsmelding

14.12.2015: Sparebanken Hedmark overtar Bank 1 Oslo Akershus
Sparebanken Hedmark inngår avtale om kjøp av de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS (juridisk navn) fra LO og de øvrige SpareBank 1-bankene. Les pressemelding


  • Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere du allerede kjenner. Vi blir større, men fortsatt like lokale som før. Banken kommer til å bruke det nærmeste halve året til å samkjøre datasystemer, digitale tjenester, produkter, organisasjon og merkevare. Først når alt dette er på plass, vil banken kunne fullt ut operere som èn bank for alle kunder uansett om de kommer fra Oslo, Akershus, Hedmark eller Oppland.

  • Du vil møte oss på begge bankers kontorer, akkurat som før. Vi vil hjelpe alle så godt vi kan uansett hvor de henvender seg, men foreløpig kan ikke kunder i Sparebanken Hedmark få utført tjenester hos SpareBank 1 Oslo Akershus - eller omvendt. Det er fordi våre IT-systemer blir slått sammen først fra oktober. Fram til da vil de to bankenes medarbeidere være ansatt i ett og samme selskap, men de vil jobbe i separate systemer og håndtere kun «sin banks kunder».

  • Fram til oktober vil du i en overgangsperiode oppleve at den nye felleslogoen vil bli brukt parallelt med logoen til både Sparebanken Hedmark og SpareBank 1 Oslo Akershus. Å omprofilere kontorer og andre steder banken er eksponert, vil ta litt tid. Vi regner med å være i mål en gang i 2018.

Hva betyr sammenslåingen for deg?

• Du bruker banken din som før, med dagens telefonnummer, nettbank, mobilbank, bankkontor og rådgivere.

• Det praktiske arbeidet med å slå sammen bankene har startet, men først i oktober vil vi få felles digitale tjenester.

• Vi starter nå samordningen av de to bankenes produkter. Du vil bli informert om endringer som gjelder deg.


Sterkere sammen

Målet med fusjonen er Sterkere sammen. Sammen blir vi en mer slagkraftig bank på Østlandet, en bank for personer og bedrifter i Hedmark, Oppland, Oslo og Akershus.

Vi henter det beste fra begge banker for å bli en enda bedre bank med fortsatt lokal profil, større fagmiljøer og bredere kompetanse.

Sparebanken Hedmark er kjerringa som går mot strømmen og innfusjonerer hovedstadsbanken SpareBank 1 Oslo Akershus. Hovedkontoret blir i Hamar.

Den nye banken får

  • Hovedsete i Hamar. 
  • Tilsammen 38 bankkontorer.
  • Cirka 290.000 bankkunder.
  • 137 milliarder kroner forretningsvolum.
  • 1.150 ansatte.

Fusjonsåret 2017


Hva lurer andre på?