Kundeutbytte

Vil dele overskuddet med kundene - første bank med kundeutbytte!

Vi deler av overskuddet

Som første bank i Norge deler Sparebanken Hedmark av overskuddet og betaler utbytte til kundene. Du vil automatisk motta et beløp basert på bankens årlige overskudd og hvor mye du selv har i innskudd og lån. 

Mange kjenner til kundeutbytte eller overskuddsdeling både fra samvirke, forsikring og dagligvare, men fram til nå har ingen bank hatt myndighetenes godkjenning til å dele ut kundeutbytte. 

Nylig ga Finansdepartementet sin tilslutning til at Sparebanken Hedmark som første bank i Norge kan gi årlig kundeutbytte basert på bankens overskudd. Opptjeningsåret startet 1. januar 2017. Se pressemelding her.

Slik fungerer kundeutbytte

På bakgrunn av hva du har i lån og innskudd gjennom 2017, får du utbetalt kundeutbytte etter at bankens regnskap er vedtatt i begynnelsen av 2018. Det er bankens representantskap som hvert år tar stilling til hvor mye som skal deles ut i kundeutbytte.*

Kundeutbytte betales til personer og bedrifter som har innskudd og/eller lån i Sparebanken Hedmark. Kundeutbyttet gjelder fra første krone og opp til 2 millioner kroner.  

Eksempel: Dersom banken tjener 1 milliard kroner, vil Sparebanken Hedmark kunne dele ut cirka 165 millioner kroner i utbytte til kundene. Dette kan bety inntil 4 000 kroner rett inn på konto hvis du gjennom hele året har to millioner kroner i lån. Dette er et virkelighetsnært eksempel og vil utgjøre beløp som teller i en vanlig husholdning. Har du også 2 millioner i innskudd vil du kunne få til sammen 8 000 kroner i utbytte.

* 2017 er første år kundeutbytte skal beregnes for, og anses som et prøveår. Ved uforutsette problemstillinger forbeholder Sparebanken Hedmark seg retten til å endre. 

 • Kundeutbytte betales til personer og bedrifter med innskudd og lån i Sparebanken Hedmark. Også kundene i Bank 1 Oslo Akershus* får kundeutbytte (*datterbank i Sparebanken Hedmark fram til de to bankene fusjonerer i april 2017.) Opptjening for kunder i Bank 1 Oslo Akershus starter fra fusjonstidspunktet, som er planlagt fra 1. april 2017.

 • Beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har i banken.  Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye. 

  Eksempel: Dersom banken tjener 1 milliard kroner, vil Sparebanken Hedmark kunne dele ut cirka 165 millioner kroner i utbytte til kundene. Dette kan bety inntil 4 000 kroner rett inn på konto hvis du gjennom hele året har to millioner kroner eller mer i lån. Dette er et virkelighetsnært eksempel som teller i en vanlig husholdning. Har du også 2 millioner i innskudd vil du kunne få til sammen 8 000 kroner i utbytte. 

  Se et eksempel på maksimalt kundeutbytte

 • Banken ønsker å dele ut kundeutbytte og gi litt tilbake i stedet for å beholde disse pengene eller dele dem ut i gaver. Dette har blant annet bakgrunn i bankens nye eierstruktur. Den vanlige gaveutdelingen i Hedmark vil bli videreført av bankens største eier, Sparebanken Hedmark Sparebankstiftelse fra 2018.

  Bakgrunnen for at banken deler ut kundeutbytte
  Sparebanken Hedmark planlegger å gå på børs i løpet av 2017. Da kan kundene også kjøpe egenkapitalbevis (EK-bevis) og bli medeiere i banken. Egenkapitalbevis er sparebankenes svar på aksjer. Etter børsnoteringen har banken som mål å betale 50 prosent av overskuddet i utbytte til EK-beviseierne.

  Enkelt sagt kan man si at en sparebank skiller seg fra aksjeselskaper ved at egenkapitalen består både av EK-eiernes kapital og den selveiende kapitalen (den bankeide kapitalen). Begge disse eierklassene skal motta forholdsvis like mye i utbytte. Det er utbyttet til den selveiende kapitalen banken nå vil dele ut til kundene.

 • Kundeutbyttet for 2017 utbetales etter at årsregnskapet er vedtatt i begynnelsen av året 2018. Opptjeningsåret starter 1. januar 2017. Både utbyttet til egenkapitalbeviseierne og kundeutbyttet vedtas årlig av representantskapet i forbindelse med godkjenning av årsregnskapet.

  Mer om utbyttefordelingen
  Sparebanker skiller seg fra forretningsbanker ved at de både har egenkapital som eies av vanlige eiere slik som i et aksjeselskap, og egenkapital som er selveiende og eies av banken. Den selveiende egenkapitalen er unik for sparebanker og det er utbyttet til denne kapitalen som banken deler ut til kundene. Bankens utbytte til kundene er forholdsmessig like stort som utbyttet til de som eier egenkapitalbevis. 


Utbyttet er basert på daglig saldo(*) gjennom siste kalenderår fra og med 2017 og gis for innskudd på inntil 2 millioner kroner + utlån på inntil 2 millioner, altså for inntil 4 millioner kroner, som er maksimum beregningsgrunnlag for både innskudd og lån. (*Dette beregnes på samme måte som for renter.) 

Basert på bankens innskudds- og utlånsmasse i 2016 og et resultat etter skatt på 1 milliard kroner, samt 50 prosent utbytte til både egenkapitalbeviseiere og til kundeutbytte, tilsier dette cirka 4 000 kroner i kundeutbytte dersom vedkommende har hatt et lån på minst 2 millioner kroner gjennom hele året.  På samme måte vil et bankinnskudd på 2 millioner kroner gjennom hele året også gi cirka 4 000 kroner i kundeutbytte. Som eksempelet viser, vil derfor en kunde kunne motta maksimalt 8 000 kroner i kundeutbytte. 


Korte fakta

 • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i lån.
 • Du kan få kundeutbytte av maks 2 millioner i innskudd.
 • Utbytte gis til privatpersoner og bedrifter.
 • Du får ikke kundeutbytte på sparing i fond og aksjer.
 • Du får ikke kundeutbytte på forsikringer.
 • Opptjeningsåret starter 1. januar 2017.
 • Første utbetaling i løpet av første halvår 2018.

Bli kunde på få minutter. Du får nettbank med en gang og kan opprette alle de kontoer som passer akkurat deg.


Et eksempel på maksimalt kundeutbytte

Beløpets størrelse vil variere ut fra hvor stort bankens overskudd er (etter skatt) og hvor stort lån og innskudd du har. Kundeutbytte deles ut basert på en årlig vurdering av blant annet bankens lønnsomhet, soliditet og markedets forventninger. Det er bankens representantskap som vedtar om det skal deles ut kundeutbytte og hvor mye.

Eksempel
La oss si du minimunm har 2 millioner kroner i lån og 2 millioner kroner i innskudd hver dag gjennom hele året. Dette vil kunne gi et kundeutbytte på cirka 8 000 kroner (4 000 basert på lån og 4 000 basert på innskudd)


Spørsmål og svar om kundeutbytte