Konsernledelsen

Her er konsernledelsen i Sparebanken Hedmark


Richard Heiberg

administrerende direktør

Richard Heiberg, (født 1956), er bosatt i Våler i Solør.

Richard er utdannet siviløkonom fra BI og har en MBA fra University of Wisconsin, USA. Han har lang erfaring fra lederstillinger i Norske Skog, Forestia og Nordic Paper, og satt i styret i Sparebanken Hedmark fra 1995 til 2009, de siste 4 år som styreleder. Han har vært administrerende direktør siden 2010.


Geir-Egil Bolstad

direktør økonomi og finans

Geir-Egil Bolstad (født 1967) , er bosatt i Oslo

Geir-Egil er siviløkonom fra BI med spesialisering i finans og har en MBA fra NHH. Han har 11 års erfaring fra SpareBank 1 Oslo Akershus, som risk manager, finansdirektør og viseadministrerende direktør. Han har også erfaring fra konsulentvirksomhet innenfor finans og risikostyring. 


Hans Olav Wedvik

direktør bedriftsmarked

Hans Olav Wedvik, (født 1974), er bosatt i Hamar.

Hans Olav er utdannet økonom, har en bachelor i business administration fra BI og tilleggsutdanning blant annet innen finans og risk management fra NHH. Han har tidligere erfaring fra DnB Finans, DnB Asset Management ASA og har fra 2006 til 2016 vært administrerende direktør i SpareBank 1 Finans Østlandet AS. Han har vært med i Sparebanken Hedmarks konsernledelse siden 2016. 


Kari Elise Gisnås

direktør personmarked

Kari Elise Gisnås, (født 1964), er bosatt i Hamar.

Kari er utdannet innen økonomi (NLH), markedsføringsledelse (BI) og salg/relasjonsbygging (NKI). Hun har arbeids-/ledererfaring fra bank/finans og næringsmiddelindustri. Kari har bred styreerfaring. Hun har jobbet i Sparebanken Hedmark siden 2001. 


Eldar Kjendlie

direktør organisasjon og HR

Eldar Kjendlie, (født 1965), er bosatt i Hamar.

Eldar har økonomiutdanning og en Master of Management innen ledelsesfag og arbeidsrett (BI). Han har jobbet i ulike stillinger i Sparebanken Hedmark siden 1988, og har erfaring fra prosjektledelse og styrearbeid. 


Siv Stenseth

kommunikasjonsdirektør

Siv Stenseth, (født 1963), er bosatt i Hamar.

Siv er utdannet journalist (NJH), har en Master of Management innen kommunikasjon og ledelse (BI). Hun er også utdannet sosionom (SHT) og har bred erfaring  både fra media, kommunikasjonsbransjen og arbeid med enkeltmennesker. Hun har jobbet i Sparebanken Hedmark og hatt samme rolle siden 2003.


Dag-Arne Hoberg

driftsdirektør

Dag-Arne Hoberg, (født 1957), bosatt i Elverum.

Dag-Arne er sivilingeniør fra NTH (1981) med tilleggsutdannelse innenfor ledelse og administrasjon.  Han har lang og bred lederfaring fra norsk IT-bransje før han begynte som IT-sjef i Sparebanken Hedmark høsten 1995. 


Vidar Nordheim

direktør risikostyring

Vidar Nordheim, (født 1962), bosatt på Eidsvoll.

Vidar er siviløkonom (BI). Han har erfaring fra Gjensidige Forsikring, og har hatt en rekke stillinger i Sparebanken Hedmark siden 1990.


Tor Morten Nygård

banksjef investeringssenter

Tor Morten Nygård,(født 1963), er bosatt i Lillehammer.

Tor Morten er utdannet innen økonomi og finans fra BI.  Han har lang erfaring fra bedriftsmarkedssiden og verdipapirområdet i bank.  Har jobbet i Sparebanken Hedmark siden 2007.