Ledelse

Kundevalg til representantskapet

Bankens kunder skal velge medlemmer til representantskapet i perioden 8. -15. februar 2016. 

Bankens kunder velger hvert år medlemmer og/eller varamedlemmer til bankens representantskap. Representantskapet er bankens øverste organ og består av 40 personer. Se mer om representantskapet.

Alle kunder som er myndige, bor i Hedmark og har hatt minst 500 kroner på konto de siste seks månedene kan stemme. Se mer om hvem som kan stemme nedenfor.


Her kan du stemme

Har du BankID kan du stemme her. Har du ikke BankID kan du stemme ved et av våre kontorer. Slik stemmer du:

  • Bruk stemmeseddelen uten å krysse av for noen av kandidatene. Din stemme går da til kandidatene i den rekkefølge som valgkomiteen har foreslått, eller
  • Kryss av på stemmeseddelen for de kandidatene du ønsker å stemme på. Maksimalt antall kryss framgår av stemmeseddelen. 

Kandidatene som får flest stemmer blir medlemmer, de neste blir varamedlemmer.

Når du stemmer blir du automatisk styrt til det valgdistriktet du
tilhører . Se mer om valgdistrikter nedenfor.


Tre valgdistrikter

Det skal i 2016 velges 5 medlemmer og 14 varamedlemmer. Representantene velges fra tre valgdistrikter. Alle som stemmer blir automatisk styrt til det valgdistriktet de tilhører.

Østerdalen: Det skal velges 2 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Gjelder alle som bor i kommunene Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot. 

Glåmdalen: Det skal velges 1 medlemmer og 4 varamedlemmer.
Gjelder alle som bor i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes. 

Hedmarken: Det skal velges 2 medlemmer og 6 varamedlemmer.
Gjelder alle som bor i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. 


Hvem kan stemme?

Det er fastsatt ved lov hvem som kan representere kundene i bankens representantskap.

Alle som foreslår kandidater og avgir stemme ved valget må være kunder i banken, og oppfylle disse kravene:

  • bo eller ha sitt virke i Hedmark
  • ha innskudd i banken på minst 500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene
  • må være myndig
  • upersonlige innskytere må ha sete i Hedmark.

Bare myndig person har rett til å stemme - på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av Sparebanken Hedmarks representantskap, styre eller kontrollkomite i minst én valgperiode.