Kundevalg til representantskapet

Bankens kunder skal velge medlemmer og varamedlemmer til representantskapet i perioden  13. -20. februar 2017. 

Tre valgdistrikter

Det skal i 2017 velges 2 medlemmer og 14 varamedlemmer. Representantene velges fra tre valgdistrikter. Alle som stemmer blir automatisk styrt til det valgdistriktet de tilhører.

Østerdalen: Det skal velges 1 medlem og 4 varamedlemmer.
Gjelder alle som bor i kommunene Alvdal, Elverum, Engerdal, Folldal, Os, Rendalen, Stor-Elvdal, Tolga, Trysil, Tynset og Åmot. 

Glåmdalen: Det skal velges 1 medlem og 4 varamedlemmer.
Gjelder alle som bor i kommunene Eidskog, Grue, Kongsvinger, Nord-Odal, Sør-Odal, Våler og Åsnes. 

Hedmarken: Det skal velges 6 varamedlemmer.
Gjelder alle som bor i kommunene Hamar, Løten, Ringsaker og Stange. 


Hvem kan foreslå og stemme

Det er fastsatt ved lov hvem som kan representere kundene i bankens representantskap.

Alle som foreslår kandidater og avgir stemme ved valget må være kunder i banken, og oppfylle disse kravene:

  • bo eller ha sitt virke i Hedmark
  • ha innskudd i banken på minst 500 kroner, og hatt det i de siste seks månedene
  • må være myndig
  • upersonlige innskytere må ha sete i Hedmark.

Bare myndig person har rett til å stemme - på egne eller andres vegne. Ingen kan avgi mer enn to stemmer, én på grunnlag av eget innskudd og én som representant for annen innskyter.

Alle med stemmerett har plikt til å motta valg med mindre de har gjort tjeneste som medlem av Sparebanken Hedmarks representantskap, styre eller kontrollkomite i minst én valgperiode.