Representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter.


Stem nå! - Valg til representantskapet

I perioden 13.-20. februar skal kunder i de tre valgdistriktene velge sine representanter i bankens øverste organ.  

På valg i 2017:

 • Østerdalen: 1 medlem og 4 varamedlemmer
 • Glåmdalen: 1 medlem og 4 varamedlemmer
 • Hedmarken: 6 varamedlemmer

Se mer om valgdistrikter og hvem som kan stemme.

Det er bare mulig å stemme elektronisk. Alle som stemmer blir automatisk styrt til det valgdistriktet de tilhører.

Om representantskapet

Representantskapet er bankens øverste organ, og skal se til at banken virker etter sitt formål og i samsvar med lover og vedtekter. Representantskapet har 40 medlemmer: 

 • 14 fra kundene (innskyterne)
 • 4 offentlig valgte (Hedmark fylkesting)
 • 12 fra egenkapitalbeviseierne
 • 10 fra de ansatte

Representantskapets oppgaver

 • Føre tilsyn med styrets forvaltning av banken
 • Fastsette konsernets årsregnskap
 • Gi styret fullmakt til å ta opp ansvarlig lån
 • Gi styret fullmakt til å foreta kapitalforhøyelser
 • Velge medlemmer til bankens styre
 • Velge leder/nestleder i representantskapet
 • Velge medlemmer til bankens valgkomité
 • Vedta godtgjørelser for nevnte organer