Ledelse

Styret

Styret leder Sparebanken Hedmarks virksomhet. Styret er ansvarlig for at de midler sparebanken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte.


Siri J. Strømmevold (1961)

Styreleder

Strømmevold er utdannet dataingeniør og har 15 års erfaring fra oljeindustrien, blant annet Mobil Expl., Statoil og Saga Petroleum. Er nå daglig leder av Tynset Bokhandel. Hun ble valgt inn i styret i 2006. Hun er bosatt på Tynset.


Nina C. Lier (1972)

Nestleder

Lier er utdannet siviløkonom og er økonomi- direktør i Sykehuset Innlandet HF.  Hun ble valgt til styremedlem i 2010. Hun er bosatt i Ringsaker.


Erik Garaas (1950)

styremedlem

Garaas er utdannet samfunns økonom (cand. oecon.) og  har blant annet arbeidet i Statistisk Sentralbyrå, Finans-departementet, Gjensidige og DNB, hovedsakelig innenfor finans og kapitalforvaltning. Han ble valgt inn i styret i 2013. Han er bosatt i Oslo.


Guro Nina Vestvik (1967)

styremedlem

Vestvik er diplomøkonom fra Handelshøyskolen BI, med ett års fordypning i organisasjon og ledelse ved Høyskolen i Hedmark. I 1997 – 2016 var hun finanssjef – Cash Management i Moelven Industrier ASA. Fra 2016 har hun vært ansatt i ElverumRegionen Næringsutvikling AS som prosjektleder for byregions-programmet og næringsutvikling. Hun er bosatt i Hamar.


Morten Herud (1959)

styremedlem

Herud er utdannet siviløkonom. Han har jobbet innen finans og industri og er daglig leder 7sterke. Herud ble valgt inn i styret i 2013. Han er bosatt i Eidskog.


Hans-Christian Gabrielsen (1967)

styremedlem


Espen Bjørklund Larsen (1976)

styremedlem

Larsen er høgskolekandidat i økonomi og administrasjon, og har ett års fordypning i innovasjon i tillegg til Executive Master of Management fra Handelshøyskolen BI. Han har vært hovedtillitsvalgt og bankansattes representant i styret siden 2008. Han er bosatt i Elverum.


Vibeke Hanvold Larsen (1977)

styremedlem

Hanvold Larsen har en Bachelor of Business (International Business) og en Graduate Diploma of Information Technology Information Systems Development fra Swinburne University of Technology, Melbourne, Australia. Hun har vært ansatt i banken siden 2007 og er tillitsvalgt ved Kundesenteret. Hun er bosatt i Ottestad.