Selskapsinformasjon

SpareBank 1 Østlandet

Navn på selskapet SpareBank 1 Østlandet
Besøksadresse Strandgata 15
2317 Hamar
Postadresse Postboks 203
2302 Hamar
E-postadresse kundesenter@sparebanken-hedmark.no
Telefonnummer 915 02999 (fra utlandet: +47 915 02999)
Telefaksnummer (+47) 62 53 46 75
Foretaksadresse Brønnøysundregistrene
Telefon (+47) 75 00 75 00
Organisasjonsnummer NO 920426530
Tillatelse SpareBank 1 Østlandet har tillatelse (konsesjon) fra Finansdepartementet til å drive bankvirksomhet, og Finanstilsynet fører tilsyn med virksomheten.
Adresse til Finansdepartementet Akersgata 40, 0188 Oslo
Postboks 8008 Dep, 0030 Oslo
Telefon (+47) 22 24 90 90