Vår historie

Sparebanken Hedmark kan føre sine aner tilbake til 1845. Midler fra lokale kornmagasiner, allmenninger, kommuner og privatpersoner var grunnlaget for de første sparebankene.  

Banken er blitt til gjennom fusjoner av tidligere selvstendige sparebanker i Hedmark. Gjennom flere sammenslutninger har 22 lokale sparebanker utviklet seg til å bli Hedmarks største kapitalkilde med hovedsete i Hamar. Sparebanken Hedmark tok sitt nåværende navn i 1982.

Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle tjenester til personer, bedrifter og offentlig sektor i Hedmark. Banken etablerte i 2011 kontorer i Gjøvik og Lillehammer, og i 2012 på Årnes i Akershus. I 2016 utvidet banken sitt markedsområde ytterligere gjennom kjøpet av de resterende aksjene i Bank 1 Oslo Akershus AS.

Som den ledende aktøren i vårt markedsområde tar vi ansvar for vekst og utvikling gjennom finansiering til privatpersoner og bedrifter som ønsker å realisere gode ideer. Banken bidrar på denne måten til at folk kan bygge, bo og arbeide her.

Sparebanken Hedmark har lange tradisjoner for å føre deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Det skjer i form av årlige gavemidler til lag og foreninger og andre gode formål. Sparebanken Hedmark sponser også breddeidretten og andre tiltak for barn og unge med mange millioner kroner hvert år. Banken har i tillegg et eget gavefond der midlene kommer større prosjekter innen kultur, forskning og utdanning til gode.


Her er vårt "familietre".

Det viser utviklingen av Sparebanken Hedmark fra 1845 og fram til i dag. 

Familietre fra 1845 fram til i dag