Gaver og spons

Vi ønsker å gi deler av overskuddet tilbake til samfunnet banken er en del av. Derfor støtter vi mange lokale aktiviteter og prosjekter.

A multi-ethnic group of elementary age children are sitting in a row on the bench and are waiting for the soccer game to start. One girl is holding a soccer ball and is smiling while looking at the camera.

Gaver til lag og foreninger

Hvert år deler Sparebanken Hedmark ut flere millioner kroner i gaver til gode og nyskapende tiltak innenfor idrett, kultur, humanitær virksomhet og andre formål. I 2016 deler vi ut 6 millioner kroner til lag/foreninger i bankens markedsområde, spesielt til tiltak for barn og unge.


Talentstipend

Målet med Sparebanken Hedmarks talentstipend er å stimulere idrettsungdom og unge kunstnere i regionen til å utvikle sitt talent og engasjement gjennom trening, utdanning og utfoldelse av kreativitet. Vi ønsker å skape stolthet, gode forbilder og synliggjøre muligheter.


Kunstfond

Sparebanken Hedmarks kunstfond har som formål å støtte skapende og utøvende kunst, samt tiltak innen skrive-, tone-, bilde- og scenekunst i Hedmark. Fondets midler kan også brukes til kunstnerisk utsmykning, bevaring av kulturminner og andre formål.