Kunnskap

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2017 blir barometeret utarbeidet av SpareBank 1 Østlandet i samarbeid med Østlandsforskning.


Konjunkturbarometer for Innlandet 2016

Vekst fra sterke næringer eller bygge nye?

Konjunkturbarometer for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2016 er den utarbeidet av Sparebanken Hedmark og Samfunnsøkonomisk analyse. Årets barometer setter særlig fokus på utviklingen av Innlandets næringsliv gjennom fire framtidsscenarier. 

Sparebanken Hedmarks konjunkturbarometer

Konjunkturbarometer for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2016 er den utarbeidet av  Sparebanken Hedmark og Samfunnsøkonomisk analyse.

Årets barometer setter særlig fokus på utviklingen av Innlandets næringsliv gjennom fire framtidsscenarier. Scenariene er laget som fire framtidsbilder og tar utgangspunkt i grunnleggende usikkerheter for norsk næringsliv. Framtidsbildene fokuserer på hvordan Innlandet kan bli påvirket av ulike utfall av disse usikkerhetene. Næringsanalysen er basert på detaljert register-data over sysselsetting og verdiskaping, mens analysene av forskning og innovasjon er basert på data fra SSBs forsknings- og innovasjonsanalyse og Samfunnsøkonomisk analyses egen database over mottakere av bistand fra norske forsknings-  og innovasjonsvirkemidler.

For å ta tempen på næringslivet har TNS Gallup på oppdrag fra Sparebanken Hedmark i tillegg utført en forventnings-undersøkelse i Hedmark og Oppland. Både forbrukere og bedrifter er spurt i undersøkelsen. Den ene delen tar for seg forbrukernes forventninger. I den andre delen er bedrifter innen ulike bransjer og sektorer spurt om økonomiske forventninger for 2017. 

Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv, om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.


Møt bankens omreisende lærer i økonomi

Personlig økonomi er ikke et eget fag i skolen. For å bidra til å skape bevisste forbrukere, har banken en "lærer på hjul".

Les mer


Vår «radioøkonom» gir gode råd på P1

SpareBank 1 Østlandets finansrådgiver Nina Beate Paulsen deler gode råd om personlig økonomi i en radioserie på NRK P1 i Hedmark og Oppland.

Serien tar opp relevante temaer om økonomi for folk flest, og er også sendt nasjonalt på NRK P1+. Her kan du høre innslagene med «radioøkonomen»