Samfunnsansvar

Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet, utarbeidet av Sparebanken Hedmark i samarbeid med Østlandsforskning.


Konjunktur 2015

Barometeret er i hovedsak basert på statistiskmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. I tillegg til nasjonale og regionale konjunkturer, har vi i 2015 satt hovedfokus på innovasjonsaktivitetene i Innlandet og sett på hvilken betydning dette har for verdiskapning og næringsutvikling.  


Hva er Konjunktur og hvorfor et konjunkturbarometer?

Konjunkturbarometer for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet og er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. 

Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen en rekke næringer i Hedmark og Oppland.

For å ta tempen på næringslivet har TNS Gallup på oppdrag fra Sparebanken Hedmark i tillegg utført et forventningsbarometer i Hedmark og Oppland. Barometeret er delt i to. Den ene delen tar for seg forbrukernes forventninger. I den andre delen er bedrifter innen ulike bransjer og sektorer intervjuet om økonomiske forventninger for 2016.

Hvorfor et konjunkturbarometer?

Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv, om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.


Tidligere utgaver

Konjunkturbarometeret ble første gang utgitt i 2013. Se tidligere utgaver her:
Se Konjunktur 2014
Se Konjunktur 2013