Konjunkturbarometer

Konjunkturbarometeret for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet, utarbeidet av Sparebanken Hedmark i samarbeid med Samfunnsøkonomisk analyse.


Konjunkturbarometer for Innlandet 2016

Vekst fra sterke næringer eller bygge nye?

Konjunkturbarometer for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2016 er den utarbeidet av Sparebanken Hedmark og Samfunnsøkonomisk analyse. Årets barometer setter særlig fokus på utviklingen av Innlandets næringsliv gjennom fire framtidsscenarier. 

Sparebanken Hedmarks konjunkturbarometer

Konjunkturbarometer for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet. I 2016 er den utarbeidet av  Sparebanken Hedmark og Samfunnsøkonomisk analyse.

Årets barometer setter særlig fokus på utviklingen av Innlandets næringsliv gjennom fire framtidsscenarier. Scenariene er laget som fire framtidsbilder og tar utgangspunkt i grunnleggende usikkerheter for norsk næringsliv. Framtidsbildene fokuserer på hvordan Innlandet kan bli påvirket av ulike utfall av disse usikkerhetene. Næringsanalysen er basert på detaljert register-data over sysselsetting og verdiskaping, mens analysene av forskning og innovasjon er basert på data fra SSBs forsknings- og innovasjonsanalyse og Samfunnsøkonomisk analyses egen database over mottakere av bistand fra norske forsknings-  og innovasjonsvirkemidler.

For å ta tempen på næringslivet har TNS Gallup på oppdrag fra Sparebanken Hedmark i tillegg utført en forventnings-undersøkelse i Hedmark og Oppland. Både forbrukere og bedrifter er spurt i undersøkelsen. Den ene delen tar for seg forbrukernes forventninger. I den andre delen er bedrifter innen ulike bransjer og sektorer spurt om økonomiske forventninger for 2017. 

Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv, om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.Konjunktur 2015

Barometeret er i hovedsak basert på statistiskmateriale fra Statistisk Sentralbyrå. I tillegg til nasjonale og regionale konjunkturer, har vi i 2015 satt hovedfokus på innovasjonsaktivitetene i Innlandet og sett på hvilken betydning dette har for verdiskapning og næringsutvikling.  


Hva er Konjunktur og hvorfor et konjunkturbarometer?

Konjunkturbarometer for Innlandet er en kunnskapsdatabase om utviklingen i Innlandet og er utarbeidet i samarbeid med Østlandsforskning. 

Barometeret er i hovedsak basert på statistisk materiale fra Statistisk sentralbyrå og tar for seg sentrale utviklingstrekk innen en rekke næringer i Hedmark og Oppland.

For å ta tempen på næringslivet har TNS Gallup på oppdrag fra Sparebanken Hedmark i tillegg utført et forventningsbarometer i Hedmark og Oppland. Barometeret er delt i to. Den ene delen tar for seg forbrukernes forventninger. I den andre delen er bedrifter innen ulike bransjer og sektorer intervjuet om økonomiske forventninger for 2016.

Hvorfor et konjunkturbarometer?

Hensikten med konjunkturbarometeret er å innhente kunnskap om samfunnsutviklingen, bevisstgjøre offentlige aktører, næringslivet, innbyggerne og banken selv, om hvor vi har våre styrker og hvor vi må satse for å skape vekst og utvikling. Målet er at barometeret kan bidra til å avdekke mulighetsrom som kan opprettholde og styrke Innlandets attraktivitet for framtidige virksomheter og generasjoner.


Tidligere utgaver

Konjunkturbarometeret ble første gang utgitt i 2013. Se tidligere utgaver her:
Se Konjunktur 2014
Se Konjunktur 2013