Miljøfyrtårn

Sparebanken Hedmarks kontorer er miljøsertifisert etter Miljøfyrtårnprinsippet.

En Miljøfyrtårn-sertifisering hjelper virksomheten med å skape en miljøvennlig drift og gi en tydelig og dokumentert miljøprofil. Hensikten er at alle ansatte i banken skal ha et bevisst forhold til forbruk, reiser, avfallshåndtering og energiforbruk generelt.

Her er bankens klimaregnskap (pdf)


Hva er miljøfyrtårnsertifisering?

Miljøfyrtårn er et  norsk miljøstyringssystem hvor hensikten er å hjelpe virksomheter til å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Når Miljøfyrtårns nasjonale generelle krav og særskilte bransjekrav er nådd, kan virksomheten sertifiseres av kommunen og tildeles et offentlig sertifikat som viser at de jobber systematisk og dokumentert med miljø. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet.

Les mer om miljøsertifisering på www.miljofyrtarn.no