Vårt samfunnsansvar (CSR)


Et bredt fokus på å opptre ansvarlig

Sparebanken Hedmark lever i et gjensidig avhengighetsforhold til samfunnet rundt seg og samfunnsengasjement har stått sentralt i bankens valg og disponeringer helt siden Hof Sparebank ble stiftet i 1845. Dette var den første lokale sparebanken i det som i dag er blitt konsernet Sparebanken Hedmark.

Se rapport om bankens samfunnsansvar