Søk støtte

Vi ønsker å gi deler av vårt overskudd tilbake til samfunnet vi er en del av. Lag og foreninger kan derfor søke støtte fra oss til ulike aktiviteter og prosjekter.

Søknadsfristen for 2017

Hvert år deler vi ut flere millioner kroner i gaver til gode, nyskapende tiltak innenfor idrett,kultur, humanitær virksomhet og andre formål. Vi ønsker spesielt søknader som gjelder tiltak forbarn og unge.

Fristen for å søke i år var 30. april.


Slik søker du

Søknader må leveres elektronisk, og alle feltene må fylles ut. Du bør ha foreningens siste års regnskap og budsjett for inneværende år tilgjengelig før du begynner å fylle ut søknaden. Det er også mulig å laste opp vedleggene senere, men vi må ha dokumentene før søknadsfristen. Ønsker du å legge ved annen aktuell tilleggsinformasjon og bilder kan du gjerne gjøre det. Søknadsfristen for utdeling i 2017 er 30. april. 


Om gaver til lag og foreninger

Hvert år deler Sparebanken Hedmark ut flere millioner kroner i gaver til gode og nyskapende tiltak innenfor idrett, kultur, humanitær virksomhet og andre formål. I 2017 deler vi ut 6 millioner kroner til lag/foreninger i bankens markedsområde, spesielt til tiltak for barn og unge.

Laget/foreningen må ha tilhørighet i vårt markedsområde; Hedmark fylke, Gjøvik/Lillehammer-regionen og Nes kommune i Akershus. Vi gjør oppmerksom på at gaver ikke gis til enkeltpersoner eller næringsvirksomhet. Laget/foreningen må ha gyldig organisasjonsnummer.


Slik behandler vi søknadene

Søknader fra lokale lag og foreninger vil bli behandlet ved det lokale bankkontoret og søknader fra fylkesdekkende og regionale lag behandles i konsernadministrasjonen.

Lurer du på noe?
Har du spørsmål om gaver eller søknaden du har sendt inn, kontakt oss på e-post til gave@sparebanken-hedmark.no. Husk å oppgi referansenummeret du har mottatt knyttet til din søknad.