Har et kjæledyr vært utsatt for uhell eller skade?