Innlandets matpris 2016

Hvem vil du skal vinner heder, ære og 25.000 kroner?
Sparebanken Hedmark og Hedmark Bondelag deler ut en pris til en god ambassadør for lokale råvarer.


Hvem fortjener å vinne?

I år kan alle som ønsker være med å foreslå kandidater til å vinne prisen på 25.000 kr. Kandidaten du foreslår bør inneha en eller flere av følgende kriterier:

  • Fremmer mat og landbruket på en positiv måte
  • Er nyskapende, fremtidsrettet og viser innovasjonsevne
  • Er en god ambassadør og bidrar til økt optimisme og rekruttering i næringen
  • Har forankring i Innlandet med fokus på lokalprodusert mat.
Alle kan foreslå kandiater frem til 1. oktober 2016.
 

Slik gjennomføres konkurransen

Alle kan foreslå kandidater frem til 1. oktober 2016. Av alle kandidatene som foreslås i konkurransen, vil representanter fra Sparebanken Hedmark og Hedmark Bondelag plukke ut fire bedrifter som går videre til en åpen avstemning på nett. 

De fire utvalgte kandidatene vil synliggjøres via våre og Hedmark Bondelag sine nett- og Facebooksider i oktober, slik at alle som ønsker kan gi sin stemme. Avstemningen vil foregå fra 7. oktober til 18. oktober. Vinneren er den av de fire som får flest stemmer. Vinneren blir presentert på Midt i Matfatet 23. oktober 2016.


Hvem kan delta?
Alle kan foreslå en kandidat til Innlandets matpris. Kandidaten kan være en enkeltperson eller en bedrift.

Hvem kan foreslås?
Kandidaten du foreslår bør inneha en eller flere av følgende kriterier:

  • Fremmer mat og landbruket på en positiv måte
  • Er nyskapende, fremtidsrettet og viser innovasjonsevne
  • Er en god ambassadør og bidrar til økt optimisme og rekruttering i næringen
  • Har forankring i Innlandet med fokus på lokalprodusert mat.

Du kan foreslå kandidater frem til 1. oktober 2016. 

Hva er premien?
Kandidatene konkurrerer om en premie på kr 25.000,-.

Når og hvordan vet jeg hvem som har vunnet?

Av alle kandidatene som foreslås i konkurransen, vil representanter fra Sparebanken Hedmark og Hedmark Bondelag plukke ut fire bedrifter. Disse vil synliggjøres via Facebook og de respektives nettsider i oktober, slik at alle som ønsker kan være med å stemme frem sin favoritt. 
Avstemningen mellom de fire utvalgte kandidatene avholdes mellom 7. til 18 oktober.

Vinneren er den av de 4 som får flest stemmer. Vinneren blir presentert på Midt i Matfatet 23. oktober 2016.

Hva skjer med mine personopplysninger?
Du legger ikke igjen personopplysninger. Du skal kun registrere informasjon om den du mener bør vinne.

Sparebanken Hedmark som administrator
Som administrator forbeholder banken seg retten til å slette innlegg med personangrep, diskriminerende ytringer, reklame, pornografi, innhold som strider mot opphavsrett eller som på annen måte strider mot norsk lov.
Det samme gjelder innlegg som er irrelevante, i den forstand at de omhandler helt andre temaer enn beskrevet i konkurransereglene.

Diskvalifisering ved regelbrudd
Sparebanken Hedmark forbeholder seg retten til å diskvalifisere deltagere som jukser eller bryter konkurransereglene.

Endring i konkurransereglene
Sparebanken Hedmark forbeholder seg retten både før, under og etter konkurransen, til å gjøre endringer i konkurransen og dens vilkår for å delta.

Aksept av konkurransereglene
Ved å delta i konkurransen har deltakeren akseptert disse konkurransereglene.