Prisliste

Prisliste for privatkunder i Sparebanken Hedmark

BETALING

 • Betaling i nettbank og mobilbank

  0,-

  Overføring mellom egne kontoer i nettbank, mobilbank og telefonbank

  0,-

  Straksbetaling i nettbank og mobilbank

  0,- for beløp 0-5.000
  75,- for beløp over 5.000

  Betaling med avtalegiro

  0,-

  Betaling i telefonbank, med KID

  2,-

  Betaling i telefonbank, med melding

  3,-

  SMS-bank, overføring mellom egne kontoer

  2,-

  SMS-bank, pr mottatt melding (gratis under 20 år eller har  studentkonto)

  2,-

  SMS varsling (gratis under 20 år eller har studentkonto)

  2,-

  Netthandel med BankAxess

  1,50

  Bestilling av kontoutskrift fra telefonbank

  15,-

  Kvittering med oblat i nettbank, mobilbank og telefonbank

  20,-

  Melding om ikke utført oppdrag

  10,-

  Kodebrikke, erstatte mistet brikke

  100,-

  Kodekalkulator (Digipass) for nettbank og telefonbank (ikke standard), pr år

  200,-

 • Papirbaserte betalingsoppdrag

  250,-

  Elektroniske betalingsoppdrag - lavprisbetaling
  Betaling til land med IBAN og BIC i EUR til EU/EØS-land + Sveits (SEPA) og SEK inntil 500.000

  35,-

  Øvrige elektroniske betalingsoppdrag med IBAN eller BBAN (kontonummer og BIC *)

  60,-

  Tillegg for hastebetaling via korrespondentbank til IBAN / BBAN (konto).

  250,-

  Retting av oppdrag grunnet manglende BIC, mangelfulle/feilaktige opplysninger mv.

  70,-

  Kansellering av oppdrag som er sendt til utlandet.
  Omkostninger i utlandet kommer i tillegg.

  300,-

  Reklamasjon forårsaket av feil fra oppdragsgiver.

  300,-

  Purring (på anmodning fra oppdragsgiver) på betalinger som viser seg å være kommet korrekt fram.

  300,-

  Ekstra bekreftelse til betalingsmottaker – sendt direkte eller via oppdragsgiver.

  150,-

  Fast oppdrag – tillegg til basispris (elektronisk bestilling)

  50,-

  Fast oppdrag – avviksgebyr (overhopp, beløpsendring mv.)

  100,-

   

  *) Bankkode benyttes i noen land i stedet for / i tillegg til BIC:
  Australia (BSB) – AU + 6 karakterer
  Canada (Transit Code) – CC + 9 karakterer
  Sør-Afrika (Sort Code) – ZA + 6 karakterer
  USA (ABA, Routing eller Fedwire) – FW + 9 karakterer

  Tillegg for omkostninger i utlandet (dersom disse skal betales av oppdragsgiver) – omkostningskode "OUR"

   

  Betalinger i EUR

  Beløp større enn EUR 50.000 til land innenfor EU/EØS-området, alle EUR-betalinger til land utenfor EU/EØS-området samt hastebetalinger

  Motverdi NOK t.o.m. 80.000: 40,-
  Motverdi NOK over 80.000 t.o.m. 200.000: 80,-
  Motverdi NOK over 200.000 t.o.m. 400.000: 160,-
  Motverdi NOK over 400.000: 480,-

  Betalinger i andre valutasorter enn EUR

  Alle land – med unntak av de som er listet nedenfor

  100,-

  Litauen, Romania, Tyrkia, Ungarn

  200,-

  Sør-Afrika

  ZAR < 50.000: 100,-
  ZAR 50.000 – 74.999: 150,-
  ZAR 75.000 – 99.999: 200,-
  ZAR 100.000 og over: 250,-

  Thailand

  Betalinger i THB: 100,-
  Betalinger i NOK: 225,-

  Betalinger i USD

  USD-betalinger innen USA (dekker kun omkostninger i første bank i USA)

  50,-

  USD-betalinger til land utenfor USA (overføres via USA)

  150,-

   

  Forbehold tas om etterbelastning dersom omkostningene i utlandet overstiger det beløp som er forhåndsbelastet.

  Omkostninger i utlandet vil endres i henhold til utenlandske bankers til en hver tid gjeldende prisliste.

   

 • Betaling fra utlandet

  Betaling med IBAN og BIC i EUR fra EU-/EØS-land + Sveits (SEPA) og SEK inntil 500.000 og for øvrig korrekt formatert i henhold til SWIFT-standard for slike betalinger 

  20,-

  Øvrige betalinger - beløp til og med NOK 100

  10,-

  Øvrige betalinger - beløp større enn NOK 100

  60,-

   

  Salg av utenlandsk sjekk 

  Utstedelse av utenlandsk sjekk

  250,-

  Stoppordre, pr. sjekk.
  Omkostninger i utlandet kommer i tillegg.

  250,-

  Tilbakekjøp av egen sjekk, pr. sjekk

  75,-

   

  Kjøp av utenlandsk sjekk i NOK, trukket på norsk bank

  Diskontering utenlandsk sjekk t.o.m. NOK 750

  50,-

  Diskontering utenlandsk sjekk over NOK 750

  150,-

 • Brevgiro

  Brevgiro

  10,- + porto

  Tillegg for brevgiro uten mottakers kontonummer

  30,-

  Tillegg for oblatkvittering eller kvitteringsliste

  20,-

  Tillegg ved avvisning pga feil utfylling eller manglende dekning på konto

  97,50

  Bankgiro

  Giro som belastes konto levert ved skranke

  (gratis mot fremvisning av gyldig medlemskort i blindeforbundet)

  65,-

  Hastebetaling og oppdrag uten giroblankett

  75,-

  Kontant betalt giro

  75,-

  Tillegg for giro uten mottakers kontonummer

  30,-

  Tillegg ved avvisning pga feil utfylling eller manglende dekning på konto

  97,50

  Bankgiro blanke (1.000 stk) inkl. mva

  1.000,-

  Overføringer og faste betalinger

  Overføring mellom egne kontoer i bankkontor/kundesenter

  50,-

  Etablering av faste betalinger i bankkontor/kundesenter

  (gjelder ikke spareavtale eller avtalegiro)

  50,-

  Fast overføring med melding til mottaker

  10,-

  Fast overføring med melding til betaling og mottaker

  15,-

  Kontant innskudd

  Til annen person, unntatt nærmeste familie

  75,-

  Bankremisse/gavesjekk

  Bankremisse belastet konto

  60,-

  Bankremisse kontant betalt

  200,-

  Tillegg ved forsendelse

  + porto

  Kontant heving av sjekk/bankremisse trukket på annen bank

  200,-

  Reisevaluta

  Vekslingsgebyr ved kjøp av reisevaluta. Vi veksler ikke inn reisevaluta.

  - ved kjøp i minibank, fra konto i Sparebanken Hedmark

  35,-

  Veksling av mynt

  Sparebøsser og opptelling av mynt inn på konto hos oss

  0,-

  Opptelling av mynt som veksles i sedler og utbetales kontant

  - for beløp inntil kr 150,-

  0,-

  - for beløp over kr 150,-

  1 %, min. 65,-

  - for ikke kunder

  1 %, min. 200,-

  Meldinger i posten

  Kontoutskrifter og andre bankmeldinger på papir i posten, pr melding

  15,-

  Kopier/bekreftelser

  Kopi av tidligere utsendt kontoutskrift

  50,-

  Kopi av bankbilag (sjekker, bankgiro mv)

  50,-

  Utsendelse av bekreftelse pr telefaks

  50,-

  Kopiering for kunder, pr kopi inkl. mva

  5,-

 • Kunder i andre SpareBank 1-banker betaler våre ordinære priser

  Kontant betalt giro

  200,-

  Tillegg for giro uten mottakers kontonummer

  30,-

  Kontant innløsning av utbetalingsanvisning

  200,-

  Innskudd på egen konto i annen bank

  200,-

  Utstedelse av bankremisse/gavesjekk, kontant betalt

  200,-

  Innløsning av bankremisse/gavesjekk fra vår bank

  0,-

  Uttak eller sjekk o/meg selv og 3. manns-sjekk

  200,-

  Vekslingsgebyr ved kjøp/salg av reisevaluta i minibank

  35,-

  Vekslingsgebyr ved kjøp/salg av reisevaluta ved skranke

  200,-

  Innløsning av reisesjekk

  50,- pr sjekk
  maks 300,- pr kunde

KORT

 • Prisene gjelder både Visa Electron kort og Visa bankkort.

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Uttak i minibank i Norge eller utlandet

  0,-

  Årspris

  0,-

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

 • Prisene gjelder både Visa Electron kort og Visa bankkort

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Uttak i våre eller SpareBank 1 minibanker

  0,-

  Uttak i andre minibanker i Norge

  7,-

  Kontantuttak i utlandet

  35,-

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  275,-

  Hente PIN-kode i nettbanken (kr 0,- første gang)

  10,-

  Erstatte kort

  100,-

  Mistet kort i utlandet. Tjenesten finnes bare for Visa bankkort

  - Nødkontanter

  500,-

  - Nødkort

  800,-

 • Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr.

  Overføring fra kredittkort til konto

  1 % av uttatt beløp,  minimum 25,-

  Uttak i minibank i Norge

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  35,- + 1 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i skranke

  75,- + 1 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  0,-

  Overtrekk på kortet

  125,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Papirfaktura

  35,-

  Minimum å betale

  2,5 %, minimum 250,-

  Nominell rente pr måned

  1,80 %

  Priseksempel ved utsatt betaling: Effektiv rente 23,9 %, 15.000 kr, o/12 mnd, kredittkostnad 1.518 kr. Samlet kredittbeløp 16.518 kr.

 • Årspris

  0,-

  Erstatningskort

  0,-

  Varekjøp i Norge eller utlandet

  0,-

  Kontantuttak i minibank

  35,- + 1 % av uttak

  Kontantuttak over skranke
  Bruk på postkontor og Post i butikk regnes som uttak og belastes med gebyr

  75,- + 1 % av uttak

  Rentefri betalingsutsettelse
  Renter påløper fra første forfall

  inntil 45 dager

  Nedbetaling

  2,5 % av benyttet kreditt, minimum 250,-

  Rente

  Nominell: 18,30 % p.a.
  Effktiv: 19,92 % p.a.

  Effektiv rente er basert på kr. 15.000 nedbetalt over 12 mndr., kredittkostnad kr. 1.281, samlet kredittbeløp kr. 16.281,-

  Valutapåslag

  1,75 %

  Overtrekksgebyr
  Belastes dersom innvilget kredittgrense overskrides

  125,-

  Purregebyr

  I hht. statens satser

  Gebyr ved eFaktura

  0,-

  Gebyr ved papirfaktura

  45,-

  Kopi av faktura

  0,-

  Innfrielse av annet kredittkort

  Rente beregnes fra første dag

  Overføring fra kredittkort til konto

  35,- + 1 % av overført beløp

  Betalingsforsikring: Belastes din faktura hver måned
  (gratis første 3 måneder)

  0,6% av skyldig beløp

 • Varekjøp i Norge og utlandet

  0,-

  Uttak i minibank i Norge

  29,- + 0,5 % av uttatt beløp

  Kontantuttak i utlandet

  29,- + 0,5 % av uttatt beløp

  Valutapåslag ved omregning av utenlandsk valuta til norske kroner

  1,75 %

  Årspris pr kort

  300,-

  Rentefrie dager

  Inntil 45

  Nominell rente pr måned

  1,38 %

  Faktura

  15,-

  Priseksempel: Eff. rente pr år (inkl. årspris) er ved 20 % utnyttelse 21,41 %, ved 50 % utnyttelse 19,28 % og ved 100 % utnyttelse 18,58 %.  

 • Kjøp av kortet

  20,-

  Lading av beløp

  20,-

  Gavekort omslag

  10,-

  Varekjøp

  0,-

  Saldoforespørsel på SMS

  3,-

  Erstatningskort hvis kortet er defekt

  0,-

  Erstatningskort hvis kortet er mistet eller stjålet

  65,-

  Overføring av restbeløp til nytt kort

  65,-

  Månedsavgift etter kortets utløp

  50,-

LÅN

 • Boliglån pluss - 2 mill. kroner og over

  Nom. rente 2,65 %

  1) Eff. rente 2,74 %

  Ordinært boliglån - under 2 mill. kroner

  Nom. rente 3,05 %

  2) Eff. rente 3,22 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån:

  1)  Lån på 2 mill. med 25 års nedbetaling gir en total innbetaling på kr 2.751.943

  2)  Lån på 1 mill. med 20 års nedbetaling gir en total innbetaling på kr 1.348.882 

  Etableringsgebyr er inkludert med kr 2.000 og termingebyr kr 50.

 • Flexilån pluss - låneramme 2 mill. kroner og over

  Nom. rente: 2,70 %

  1) Eff. rente 2,81 %

  Ordinært flexilån - låneramme under 2 mill. kroner

  Nom. rente: 3,10 %

  2) Eff. rente 3,27 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån:

  1)  Lån på 2,5 mill. med 80 % utnyttelse (dvs 2 mill) og 10 års nedbetaling. Total innbetaling blir kr 2.290.157

  2)  Lån på 1,5 mill. med 80 % utnyttelse (dvs 1,2 mill) og 10 års nedbetaling. Total innbetaling blir kr 1.402.978 

  Etableringsgebyr er inkludert med kr 2.000 og kontoholdsgebyr kr 50.

 • Inntil 85 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente 2,35 %

  Eff. rente 2,44 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2 mill. med 25 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr 2.661.347.

 • Inntil 85% av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente 2,15 %
  Eff. rente 2,23 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån 2 mill. med løpetid 25 år, etableringsgebyr kr 1.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling kr 2.601.949.

 • Innenfor 60 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente 2,40 %

  Eff. rente 2,50 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2,5 mill. med 80 % utnyttelse (dvs. 2 mill), 10 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.000 og kontoholdsgebyr kr 50. Total innbetaling blir kr 2.257.396.

 • Innenfor 60 % av markedsverdi på egen bolig

  Nom. rente 2,20 %

  Eff. rente 2, 29 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 2,5 mill. med 80 % utnyttelse (dvs. 2 mill), 10 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 1.000 og kontoholdsgebyr kr 50. Total innbetaling blir kr 2.235.725.

 • Depositumslån

  Nom. rente 8,50 %

  Eff. rente 10,50 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på kr 30.000 med 5 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 1.000 og termingebyr kr 0. Total innbetaling blir kr 36.918.

 • Sikkerhet i begge eiendommer eller transport i oppgjør

  Nom. rente 4,65 %

  Eff. rente 6,00 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra annuitetslån på 1 mill. med 6 måneders nedbetaling, etableringsgebyr kr 3.000 og termingebyr kr 50. Total innbetaling blir kr 1.013.747. Ingen månedlige avdrag.

 • Studielån

  Nom. rente 5,20 %

  Eff. rente 8,50 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra lån på kr 50.000 med 3 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 500 og termingebyr kr 50.

 • Ordinær bevilgning kr 30.000

  Nom. rente 17,95 %

  Utnyttelsesgrad 20 %

  Eff. rente 41,53 %

  Utnyttelsesgrad 50 %

  Eff. rente 26,64 %

  Utnyttelsesgrad 100 %

  Eff. rente 23,43 %

  Ved beregning av effektiv rente inngår etableringsgebyr kr 500 og provisjon 0,5 %. 

   

  Betingelser knyttet til kortsiktig kreditt:

  Etableringsgebyr

  500,-

  Provisjon pr kvartal

  0,5 %

  Overtrekksrente

  18 %

  Kapitalisering av renter og provisjon

  kvartalsvis

 • Ordinær bevilgning

  6,35 %

  Utnyttelsesgrad 20 %

  17,83 %

  Utnyttelsesgrad 50 %

  11,03 %

  Utnyttelsesgrad 100 %

  8,77 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra lån på kr 600.000, etableringsgebyr kr 5.000 og provisjon 0,333 %.

   

  Betingelser knyttet til byggelån: 

  Etableringsgebyr

  Evt tillegg kr 1.000 pr time ut fra arbeidsmengde

  0,5 %, min. 5.000,-

  Etableringsgebyr ved forhøyelse

  min. 2.000,-, maks 5.000,-

  Provisjon pr kvartal

  0,333 %

  Overtrekksrente

  18 %

  Overtrekksprovisjon pr kvartal

  0,750 %

  Kapitalisering av renter og provisjon

  kvartalsvis

  Tinglysingsomkostninger til staten kommer evt. i tillegg.

 • Rentene gjelder fra 10. oktober 2016

  3 års binding

  Nom. rente 2,55 %

  Eff. rente 2,84 % 

  5 års binding

  Nom. rente 2,75 %

  Eff. rente 3,04 %

  10 års binding

  Nom. rente 3,35 %

  Eff. rente 3,65 %

  Effektiv rente er beregnet ut fra lån kr 500.000, 20 års nedbetaling, etableringsgebyr kr 2.000 og termingebyr kr 50.

 • Etableringsgebyr - lån søkt på nettet

  min. 1.500,-

  Etableringsgebyr - nedbetalingslån, boliglån til unge, fastrentelån og flexilån

  min. 2.000,-

  Etableringsgebyr - mellomfinansiering

  min. 3.000,-

  Etableringsgebyr - refinansiering av ekstern gjeld

  min. 3.000,-

  Etableringsbegyr - studielån

  500,-

  Månedlig kontoholdsgebyr for flexilån

  (belastes uansett om kreditten er benyttet eller ikke)

  50,-

  Termingebyr - automatisk belastning pr termin, uten melding

  50,-

  Termingebyr - automatisk belastning pr termin, med melding

  75,-

  Girovarsel pr termin

  100,-

  Mislighold - 1. purring

  70,-

  Mislighold - 2. purring

  70,-

  Misligholdsrente

  8,50 %

  Overtrekksrente

  18 %

  Tinglysningskomkostninger til staten kommer evt. i tillegg.

 • Etableringsgebyr

  min. 5.000,-

  Termingebyr

  100,-

 • Nedkvittering

  min. 750,-

  Pantefrafall - evt off. gebyrer kommer i tillegg

  min. 750,-

  Prioritetsvikelse - evt off. gebyrer kommer i tillegg

  min. 750,-

  Skifte av sikkerhet mv.

  min. 750,-

  Transportnotering fra megler

  min. 750,-

  Utfylling av konverteringssøknad til Husbanken eller andre kredittinstitusjoner.

  Oppdraget er gratis i kommunen

  2.500,-

 • Terminfritak og avdragsfrihet på nedbetalingslån

  min. 500,-

  Endring av løpende lån fra flytende til fastrente

  min. 750,-

  Endring av løpende fastrentelån til flytende rente

  (hvis endringen skjer i avtaleperioden)

  min. 750,-

SPARING

 • Rente 

  1,65 % 

  12 gratis selvbetjente uttak per kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 2 % gebyr av uttatt beløp. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året. 

 • kr 0 - 999.999 

  0,55 %  

  kr 1.000.000 og over 

  0,65 % 

  12 gratis selvbetjente uttak per kalenderår inkl. betalinger og overføringer (manuelle tjenester har pris). Deretter 2 % gebyr av uttatt beløp. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  3,45 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  1,70 %

  Minimum innskudd er 100.000 kroner og maksimalt samlet fastrenteinnskudd er 5 millioner kroner. Bindingstid er ett år. 

  Tilbudet kan bli endret på kort varsel.

 • Rente

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,10 %

  Betingelsene gjelder så lenge du er student, lærling eller vernepliktig, inntil oppgitt sluttdato eller senest til du blir 34 år. Deretter endres betingelsene automatisk til ordinær brukskonto. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Rente

  0,10 %

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • kr 0 - 999.999

  0,55 %

  kr 1.000.000 og over

  0,65 %

  Opprettelse av konto i nettbanken kr 400, i banken kr 800. Hvis utleier ikke er kunde kr 1.500.

  Kontoen har uttaksbegrensninger, jfr husleieloven. Fjorårets rente disponeres fritt. 

  Renten beregnes løpende av innskuddet på kontoen og godskrives etterskuddsvis ved slutten av året.

 • Overtrekksrente

  18 %

  Purring

  70,-

  Oppgjør av konto når saldo overføres til andre banker eller innskuddsforetak, pr konto

  50,-

FOND/AKSJER

 • Kurtasje:
  0,50% av handelsbeløp, minimum kr 400,- pr kjøp/salg. Minimum kr 500,- ved handel i unoterte aksjer.

  Vilkår:
  - Oppgjør etter 3 dager
  - Kjøp og salg av enkeltaksjer og grunnfondsbevis

 • Kurtasje 0,05% per handel, minimum 95 kroner.


  Ved handel med finansielle instrumenter gjennom aksjetjenesten i SpareBank 1 nettbank, tilfaller en del av den kurtasjen kunden betaler til SpareBank 1 Markets, Sparebanken Hedmark som betaling for distribusjon. Denne provisjonen utgjør i intervallet 30-50% av kurtasjen per ordre, avhengig av antall ordre per måned. 

 • Priser pr måned

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, uten strømming (privat)

  0,-

  Sanntidskurser på nettsidene uten ordredybde, med strømming (privat)

  15,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med strømming (privat)   

  135,-

  Sanntidskurser på nettsidene med ordredybde, med strømming (proff/foretak)

   

  370,-

 • Opprettelse av konto, endring av opplysninger, avslutning uten beholdning

  0,-

  Endringsmelding fra VPS

  0,-

  Internett-tilgang til VPS/verdipapirkonto.
  Standard tjeneste (basis enkel tjeneste - enkel utgave). Forutsetter at elektronisk endringsmelding brukes

  0,-

  Årspris for kontohold:

  kr 0 - 99.999

  0,-

  kr 100.000 - 999.999

  275,-

  kr 1.000.000 - 9.999.999 - tillegg per påbegynt million

  150,-

  kr 10 millioner og over - tillegg per påbegynt million

  100,-

  Årsoppgave per 31.12., beholdningsoppgave øvrig/med markedskurs

  0,-

  Årsoppgave, bestilling av siste års eller historikk - belastes 15.1.

  300,-

 • Overføring aksjer/obligasjoner/andeler pr verdipapir

  100,-

  Innløsning av obligasjonsbeholdning (put)

  75,-

  Flytting av totalbeholdning pr verdipapirtype

  75,-

  Etablering av panterettigheter

  250,-

  Handelsfullmakt per megler

  250,-

  Frigivelse ved salg per VP type

  100,-

  Faktureringspris ved bankgiro varsel

  50,-

  Fullmakt til samarbeidsbanker

  0,-