Private Banking

Private Banking passer for deg med en kompleks økonomi som krever rådgving og banktjenester gjennom et utvidet produkt og tjenestetilbud.

 • Du får tilgang til bankens beste produkter og kompetanse
 • Vi ivaretar og dekker dine behov gjennom total behovsavdekking og tett oppfølging
 • Du får råd og veiledning av rådgivere med spesialkompetanse innenfor flere fagområder


Hva er Private Banking?

Private Banking er mer enn tradisjonelle banktjenester. Vi har som ambisjon å dekke behov som krever mer spisset kompetanse, og din rådgiver vil ofte være navet i et kompetansenettverk med spesialisert kunnskap innen ulike fagfelt. Tjenestene er satt sammen for å dekke behov hos personer med en stor og/eller kompleks økonomi. 

Vi er tett på, og følger opp dine investeringer og øvrige avtaler.

Vi tilbyr Private Banking til personkunder med god økonomi. I tillegg har også bedrifter, stiftelser og offentlig virksomhet mulighet til å benytte seg av vår forvaltningsløsning.


 • Utvidet produkt og tjenestetilbud
  • Tilgang til juridisk kompetanse
  • Formuesrådgivning
  • Platinumkort med utvidede kreditter og conciergeservice
  • Invitasjoner til fagseminarer og liknende
  • Rabatt på skadeforsikringer
 • Det skal oppleves komfortabelt og enkelt å være Private Banking-kunde i Sparebanken Hedmark. Din rådgiver vil ha et begrenset antall kunder for å kunne ivareta en 360-graders behovsavdekking og for å sikre optimal rådgivning for forvaltning av din formue. 

 • Lokal tilknytning og tilgjengelighet er i tillegg avgjørende for at vi skal kunne betjene deg effektivt og med god kvalitet. Vårt  kompetansenettverk har en regional forankring. Det gir rask tilgang til riktig kompetanse.


Våre Private Banking rådgivere

Pål Marthinsen, banksjef 
Mobil: 907 05 475
E-post

Even Granheim, rådgiver
Mobil: 974 85 916
E-post

Nils Anders Helset, rådgiver
Mobil: 905 40 788
E-post

Mats Lund Vangen, rådgiver
Mobil: 957 74 495
E-post