Fastrenteinnskudd

Har du et større beløp kan du få bedre rente ved å binde renten i en avtalt periode.

  • Du får en trygg og forutsigbar avkastning.
  • Mulighet for høyere avkastning enn på flytende rente.
  • Du vet hvilken rente du får over lengre tid.

Fordeler med fastrenteinnskudd

Med et fastrenteinnskudd binder du pengene og renten i en avtalt periode (12 måneder). 

Renten i bindingstiden påvirkes ikke selv om renten i markedet endres, dermed vet du på forhånd hva du får i avkastning.


Rente og vilkår

1,70 %
  • Ved 6 måneders bindingstid er renten 1,30 %, og ved 12 måneders bindingstid 1,70 %
  • Minsteinnskudd er 50.000 kroner
  • Maksimalt totalt innskudd er 5 millioner kroner
  • Ved uttak i bindingsperioden påløper gebyr på 5 % av uttaksbeløpet beregnet fra uttakstidspunktet fram til bindingstidens sluttdato.

  

Bruk

Du kan ikke sette inn eller ta ut penger på kontoen i løpet av bindingstiden. Dersom du likevel må foreta uttak før bindingstiden er slutt, vil kontoen bli avsluttet og du vil få et uttaksgebyr. Gebyret beregnes av uttaksbeløpet for resten av bindingstiden.

Rente

Avkastningen er avhengig av rentesatsen på det tidspunkt som avtalen blir inngått. Renter krediteres kontoen på utløpsdato.