Nye bedriftskunder til SpareBank 1 Helgeland

Nå flytter vi bedriftskundene på Helgeland fra SpareBank 1 Norge-Norge over til SpareBank 1 Helgeland. Her finner du alt du trenger å vite om overgangen.

Alltid først i køen i vårt bedriftssenter
Gode digitale verktøy
Et styrket rådgiverlag med lokale fullmakter

Hva betyr dette for meg som bedriftskunde?

For deg og din bedrift er verktøyene og produktene de samme med et enda sterkere rådgiverkorps. Du vil nå være kunde i en enda sterkere og bedre Lokalbank, som har som visjon å være en drivkraft for vekst på Helgeland, og bare Helgeland. Vi skal være like bra som de nasjonale, men gi tilbake til de lokale. 

Sammen med tidligere rådgivere i SpareBank 1 Nord-Norge stiller vi med et kompetent og engasjert rådgiverkorps med fullmakter til å gi raske og effektive kredittprosesser. I overgangen til ny Lokalbank er vårt viktigste mål at du får en sømløs overgang. 

Alltid først i køen i vårt bedriftssenter

Hos Bedriftssenteret får du svar og gode tips fra Lokalbankens bedriftsrådgivere. 

Byvis flytting av bedriftskundene

Hva lurer andre på?